close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI DWUSTRONNE Z PAŃSTWAMI REGIONU

 • Stosunki dyplomatyczne między Polską a Burundi zostały nawiązane 8 sierpnia 1962 r. W Burundi akredytowany jest  ambasador RP w Kenii. Natomiast w Warszawie akredytowany jest ambasador Burundi rezydujący w Moskwie. W Bużumburze funkcjonuje ustanowiony w 2001 r. Konsulat RP, kierowany przez konsula honorowego (od lipca 2011 r. wakat).

  W dotychczasowych relacjach dwustronnych nie było wymiany wizyt wysokiego szczebla. Jedynie w 1999 r. miała miejsce misja specjalnego wysłannika ministra spraw zagranicznych RP w Burundi (przy okazji również w Ugandzie i Rwandzie).

  Polska nie jest stroną żadnych umów bilateralnych z Burundi, ale po wstąpieniu do Unii Europejskiej przyłączyła się automatycznie do Porozumienia z Cotonou oraz Umów Wewnętrznych dotyczących Cotonou (tzw. Internal Agreements).

  W 2009 r. polsko-burundyjskie obroty handlowe wyniosły ok. 1,6 mln EUR, z czego eksport 0,9 mln EUR i import 0,7 mln EUR. Statystyki za lata 2010 i 2011 odnotowują tylko polski import z Burundi o wartości odpowiednio 2 mln EUR i 1 mln EUR.

  Polonia w Burundi liczy kilkadziesiąt osób. Są to głównie misjonarze, którzy obok działalności religijnej zajmują się także akcjami oświatowymi i opieką zdrowotną. Często z ich inicjatywy, na potrzeby społeczności lokalnej powstają projekty (tzw. małe granty) w ramach polskiej pomocy rozwojowej. W 2006 r. w Burundi zrealizowane zostały 3 tego typu projekty za kwotę blisko 25 tys. EUR. Z innych kategorii projektów, w 2011 r. Polska sfinansowała zgłoszony przez jedną z organizacji pozarządowych projekt o wartości 250 tys. zł. W 2012 r. realizowane są 2 projekty: przez organizację pozarządową za 422 tys. zł. oraz wolontariacki o wartości 40 tys. zł.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: