close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURS DLA SZKÓŁ 2018

 • 21 sierpnia 2018

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza Uczniów i Nauczycieli do wzięcia udziału w konkursach upamiętniających 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konkursy odbywają się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

  Uczniów klas I-VI szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym.

   

  Uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej zachęcamy do wystartowania indywidualnie lub w zespołach 2 - 3 osób w Konkursie na plakat edukacyjny.

   

  Do Uczniów gimnazjum (III klasa) oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych kierujemy zaś Konkurs na esej.  

   

  Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   

  Liczymy także, że udział w konkursach doprowadzi do zwiększenia zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy na temat ochrony praw człowieka we współczesnym świecie oraz na temat przynależności Polski do systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Celem konkursów jest również zwiększenie znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka (EO/EPC) w szkołach oraz podniesienie świadomości prawnej i rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

   

  Dla Laureatów i Nauczycieli przygotowujących Laureatów do konkursów przewidziane są nagrody. Szkoły Laureatów otrzymają zaś honorowe dyplomy Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi regulaminami konkursów, w których określone są szczegółowe warunki udziału w konkursach oraz zadania konkursowe.

   

  Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem, stanowiącymi załączniki do regulaminów konkursów, należy przesyłać w terminie od dnia 30 października do dnia 19 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka

  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

   

  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

   

  na adres e-mail: dpopc.sekretariat@msz.gov.pl

  lub numer telefonu (22) 523 9319

   

  ***

  Serdecznie zapraszamy
  do udziału w konkursach!

   

  Do pobrania:

   

  Regulamin Konkursu plastycznego dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

  Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu plastycznego (załącznik nr 1)

  Oświadczenie ws. Konkursu plastycznego (załącznik nr 2)

  Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela przygotowującego do Konkursu plastycznego (załącznik nr 3)

   

  Regulamin Konkursu na plakat edukacyjny dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej

  Formularze zgłoszeniowe Uczestników Konkursu na plakat edukacyjny (załącznik nr 1 i 2)

  Oświadczenia ws. Konkursu na plakat edukacyjny (załączniki nr 3 i 4)

  Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela przygotowującego do Konkursu na plakat edukacyjny (załącznik nr 5)

   

  Regulamin Konkursu na esej dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

  Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu na esej (załącznik nr 1)

  Oświadczenia ws. Konkursu na esej (załączniki nr 2 i 3)

  Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela przygotowującego do Konkursu na esej (załącznik nr 4)

   

   

  Materiały pomocnicze do pobrania:

   

  Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wraz z protokołami nr 1,4,6,7 i 13 w j. polskim

  Podstawowa informacja nt. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: