close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 18 stycznia 2016

  Od 1 stycznia 2016 r. w życie weszły zmiany artykułu 47 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące wymogów wnoszenia skargi do Trybunału. Zasadniczo odnoszą się one do podawania bardziej szczegółowych danych przez osoby występujące ze skargą oraz ich pełnomocników (reprezentantów osoby prawnej lub organizacji).

  Zmiana ma na celu umożliwienie dokładnej identyfikacji skarżącego oraz jego pełnomocnika i wprowadza obowiązek podania: danych umożliwiające identyfikację pełnomocnika skarżącego, imienia, nazwiska i danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za złożenie skargi w imieniu osoby prawnej lub organizacji, dokumentów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji osoby prawnej lub organizacji (np. kopia wpisu do rejestru, postanowienie ciała kolegialnego osoby prawnej). Zmiana dodatkowo przewiduje obowiązek złożenia na formularzu podpisu zarówno osoby skarżącej, jak i pełnomocnika, zaś przy składaniu osobnego formularza pełnomocnictwa należy obecnie wskazać przyczyny, dla których dostarczenie informacji i podpisów na właściwym formularzu skargi nie było możliwe.


  Nowy formularz, który od 1 stycznia 2016 r. należy stosować przy składaniu skargi do Trybunału, jak też uwagi dotyczące jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej Trybunału: www.echr.coe.int/applicants. W nowej wersji formularza skarżący ma obowiązek podania swego miejsca urodzenia. Wprowadzono dwie, zamiast jednej, strony na wskazanie artykułów Konwencji, które zdaniem skarżącego zostały w stosunku do niego naruszone.


  Należy pamiętać o tym, że niespełnienie wymogów formalnych poprzez zastosowanie wcześniejszych wersji formularza będzie skutkowało odrzuceniem skargi.
   

  Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami nt. skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naszej stronie >>>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: