close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 3 lutego 2017

  Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacją Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącą praw człowieka i biznesu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało tłumaczenie tekstu Rekomendacji oraz memorandum wyjaśniającego na język polski.

  W swej preambule Rekomendacja przypomina, że przedsiębiorstwa mają obowiązek poszanowania praw człowieka.

   

  Zalecenia i wskazówki zawarte w Rekomendacji mają na celu wsparcie państw w zapobieganiu naruszeniom praw człowieka przez przedsiębiorstwa oraz naprawianiu  skutków tych naruszeń.

   

  Państwa są także wzywane do wprowadzania środków mających zachęcić przedsiębiorstwa do poszanowania praw człowieka.

   

  Zalecenia Komitetu Ministrów dotyczą następujących zagadnień:

   

  • obowiązek państwa ochrony praw człowieka
  • działania państwa w celu zapewnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka
  • dostęp do środków zaradczych: mechanizmów sądowych (cywilnych i karnych), mechanizmów pozasądowych i środków o charakterze ogólnym.
  • dodatkowa ochrona pracowników
  • dodatkowa ochrona dzieci
  • dodatkowa ochrona rdzennej ludności
  • ochrona obrońców praw człowieka

   

  Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Rekomendację w dniu 2 marca 2016 r.  Ocena stanu implementacji Rekomendacji nastąpi w ciągu pięciu lat od daty jej przyjęcia.

   

   

  Do pobrania:

   

  Rekomendacja CM/Rec(2016)3 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich dotycząca praw człowieka i biznesu wraz z memorandum wyjaśniającym – tłumaczenie na język polski

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: