close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 października 2016

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało i wydało publikację z IX Seminarium Warszawskiego. W formie publikacji udostępniony został również raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r.

  Publikacja pt. "Dysfunkcje polskiego prawa - jak poprawić system środków prawnych w Polsce?" jest rezultatem IX Seminarium Warszawskiego - konferencji zorganizowanej przez MSZ w dniu 16 października 2015 r. we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

   

  Publikacja zawiera artykuły i wystąpienia znakomitych przedstawicieli polskiej judykatury, organów ochrony praw, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz praktyków, którzy podjęli wyzwanie odpowiedzi na pytanie, jak w pełni zrealizować standardy strasburskiego systemu ochrony praw człowieka.

   

  Autorzy przedstawili swoje zapatrywania na kwestie tego, czy zmiana prawa jest koniecznym remedium na każde naruszenie praw człowieka. Przedstawili refleksje na temat roli prawodawcy, Trybunału Konstytucyjnego, sądownictwa powszechnego i administracyjnego, a także prokuratury w procesie zapewnienia skutecznych środków na naruszenie praw gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

   

  Prof. Lech Garlicki, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski w latach 2002-2012, który był gościem honorowym Seminarium, wskazał na modelowy sposób stosowania Konwencji i orzecznictwa Trybunału przez sądy, a także omówił rolę sędziego krajowego w procesie wykonywania wyroków strasburskich.

   

  Publikacja jest poświęcona pamięcią Ambasadora Jakuba Wołąsiewicza, byłego Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

   

  Jest opracowana w języku polskim i angielskim.

   

  Plik do pobrania:

  Publikacja pt. "Dysfunkcje polskiego prawa - jak poprawić system środków prawnych w Polsce?"

   

   

   

  Publikacja zawiera Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca 2016 r.

   

  W raporcie zawarte są informacje (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.) na temat dokumentów dotyczących wykonywania wyroków Trybunału w sprawach polskich, przekazanych do Rady Europy w 2015 r. (tzw. planów działań oraz raportów z wykonania poszczególnych wyroków Trybunału). Raport zawiera także dane na temat zakończenia przez Komitet Ministrów Rady Europy nadzoru nad wykonaniem niektórych wyroków Trybunału w sprawach polskich, decyzji Komitetu Ministrów wydanych w 2015 r. w ramach nadzoru sprawowanego przez ten organ nad wykonywaniem wyroków Trybunału w sprawach polskich oraz odpowiedzi Rządu na komunikacje organizacji pozarządowych wysyłane do Komitetu Ministrów w 2015 r.

   

  Informuje również o działaniach podejmowanych przez różne organy administracji rządowej i Parlament RP w celu usprawnienia wykonywania wyroków Trybunału. Zawiera również najważniejsze dane statystyczne.

   

  Do Raportu dołączono pięć załączników stanowiących jego integralną część. Zawierają one m.in. teksty wszystkich planów działań i raportów z wykonania przesłanych do Rady Europy w 2015 r., w tłumaczeniu na język polski, sprawozdania z posiedzeń międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wykaz zmian w prawie polskim i w praktyce jego stosowania koniecznych dla wykonania wyroków Trybunału, a także krótkie omówienie wybranych wyroków Trybunału wydanych w 2015 r. w sprawach dotyczących innych Państw-Stron Konwencji.

   

  Plik do pobrania:

  Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2015 r. (pdf)

   

  Zachęcamy do zapoznania się również z innymi publikacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi problematyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka >>>

   

  Zapraszamy do lektury!

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: