close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 16 lutego 2017

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przetłumaczyło na język polski trzecie wydanie Praktycznego Przewodnika Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie kryteriów dopuszczalności skargi.

  Praktyczny Przewodnik ws. kryteriów dopuszczalności został opracowany przez Kancelarię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ma ułatwić skarżącym i ich pełnomocnikom procesowym szukanie informacji na temat wcześniejszych rozstrzygnięć Trybunału dotyczących kwestii związanych z dopuszczalnością skarg do Trybunału.

   

  Jak się podkreśla na stronie Trybunału, Przewodnik opisuje warunki dopuszczalności, jakie musi spełniać skarga do Trybunału. Obecna, trzecia edycja Przewodnika uwzględnia orzecznictwo Trybunału do 1 stycznia 2014 r. oraz surowsze wymogi proceduralne kierowania skarg do Trybunału, które weszły w życie tego dnia. 

   

  Przewodnik zawiera informacje dotyczące między innymi następujących kwestii:

   

  • Skarga indywidualna (kategorie skarżących, status ofiary, reprezentacja)
  • Swoboda korzystania z prawa do skargi indywidualnej
  • Proceduralne podstawy niedopuszczalności (niewykorzystanie środków krajowych, niezachowanie 6-miesięcznego terminu, skarga anonimowa, skarga identyczna co do istoty, nadużycie prawa do skargi)
  • Podstawy niedopuszczalności odnoszące się do właściwości Trybunału (niezgodność skargi ratione personae, ratione loci, ratione temporis, ratione materiae)
  • Niedopuszczalność oparta na meritum sprawy (skarga w sposób oczywisty nieuzasadniona, brak znaczącego uszczerbku).

   

  Do tłumaczenia Przewodnika na języki krajowe zachęcają deklaracje konferencji wysokiego szczebla Rady Europy w sprawie reformy Trybunału , które miały miejsce w Brighton i Brukseli.

   

  Praktyczny Przewodnik nie jest wiążący dla Trybunału, a niniejsze tłumaczenie na język polski ma charakter nieoficjalny. Rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i jej Protokołów Dodatkowych.

   

  Oryginalny i aktualny tekst Przewodnika w języku angielskim lub francuskim jest dostępny na stronie Trybunału link >>> .

   

  Do pobrania:

  Praktyczny Przewodnik Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie kryteriów dopuszczalności w języku polskim

   

  Patrz również:

  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

  Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: