close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 czerwca 2018

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło, zgodnie z art. 29 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, listę osób, które kwalifikują się do pełnienia z dniem 1 czerwca 2018 r. urzędu sędziego ad hoc Trybunału z ramienia Polski w latach 2018 -2020:

  Do pełnienia funkcję sędziego ad hoc wskazani zostali:

   

  1. dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK;

  2. dr hab. Elżbieta Karska,  prof. UKSW;

  3. dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ;

  4. prof. dr hab. Janusz Symonides.

   

  Sędzia ad hoc jest wyznaczany do składu Trybunału, jeżeli sędzia krajowy jest niezdolny do zasiadania w Izbie, wyłącza się lub zostaje zwolniony albo jeżeli brak jest takiego sędziego. Sędzia ad hoc wybierany jest do udziału w rozpatrywaniu sprawy przez Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z listy przedłożonej uprzednio przez państwo (por. art. 26 ust. 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z Regułą 29 Regulaminu Trybunału).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: