close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 października 2016

  Prawa osób pozbawionych wolności i obowiązki państwa w zakresie traktowania więźniów to temat przewodni dziesiątej, jubileuszowej edycji Seminarium Warszawskiego – cyklu konferencji poświęconych prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy, organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Europejski Trybunał Praw Człowieka„Pozbawienie wolności i resocjalizacja ujęte w kontekście ochrony praw człowieka to tematy niewątpliwie wyjątkowo aktualne. W polskich realiach z możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu korzystają bowiem w ogromnej mierze właśnie osoby osadzone” - wskazała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Renata Szczęch w swym wystąpieniu otwierającym Seminarium Warszawskie.

   

  Tym samym Pani Minister uchyliła rąbka tajemnicy, dlaczego tegoroczne Seminarium Warszawskie, organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, odbyło się pod hasłem „Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności –  aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego”.

   

  Generał Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, poinformował natomiast o efektach działań podejmowanych na rzecz zapewniania humanitarnych warunków pozbawienia wolności: zażegnanie problemu przeludnienia w jednostkach penitencjarnych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osadzonych niepełnosprawnych oraz przystąpienie do realizacji Rządowego Programu Pracy Więźniów. Wskazał na znaczenie standardów międzynarodowych w codziennej pracy Służby Więziennej.

   

  Obrady Seminarium zainaugurowało wystąpienie gościa honorowego, Profesora Macieja Szpunara, Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na temat orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, w których kluczową kwestią okazały się warunki panujące w zakładzie karnym.

   

  Uczestnicy konferencji poruszyli szereg zagadnień dotyczących standardów traktowania więźniów, wypracowanych na forum ONZ i Rady Europy. Szczególny nacisk został przy tym położony na aspektach praktycznych. Omówione zostały problemy polskiego systemu penitencjarnego wyłaniające się na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Omówiony został także stan wykonywania wyroków Trybunału w sprawach penitencjarnych zawisłych przed Komitetem Ministrów Rady Europy.

   

  Przewidziano ponadto wystąpienia dotyczące szczegółowych zagadnień, takich jak zalecane standardy opieki medycznej w placówkach penitencjarnych, specyfika odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, aktywizacja zawodowa skazanych, prawo do poszanowania wyznania i światopoglądu, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego osoby pozbawionej wolności oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego w przypadku naruszenia praw więźniów.

   

  Seminaria Warszawskie mają na celu zapewnienie platformy dla wymiany doświadczeń przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego, praktyków oraz środowiska naukowego. Jego prelegentami są wybitni przedstawicie świata nauki oraz osoby na co dzień zajmujące się zagadnieniami ochrony praw człowieka.

   

  Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Językami konferencji były polski i angielski, z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego.

   

  Program X Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka

  Publikacja z X Seminarium (pdf.) >>

   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska
   Fot. MSZ/Karolina Siemion-Bielska

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: