close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKTUALNOŚCI

 • 2 czerwca 2016

  – Ze wszech miar warto przeprowadzić pogłębioną analizę możliwości wprowadzenia w Polsce generalnego środka odwoławczego dla osób skarżących się na naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – podkreślił wiceminister Aleksander Stępkowski otwierając konferencję „Europejski Trybunał Praw Człowieka w dobie przemian” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

  Tego typu środek odwoławczy nie tylko ograniczyłby liczbę spraw wpływających do Trybunału, ale również zapewniłby stosowanie Konwencji w sposób lepiej uwzględniający specyfikę warunków polskich – dodał wiceminister. Zaprezentował przy tym aktualny stan procesu reformy Trybunału z uwzględnieniem najnowszego raportu Rady Europy na temat długoterminowej przyszłości systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

   

  Wiceminister Stępkowski podkreślił także, że w trakcie dyskusji nad reformą Rady Europy słusznie wskazuje się na szczególne znaczenie zasady subsydiarności. Zasada ta zakłada, że w pierwszej kolejności zapewnienie przestrzegania praw człowieka jest rolą państw.

   

  Spotkanie odbywające się pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych organizuje w dniach 2-3 czerwca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Konferencja stanowi trzecią edycję z cyklu konferencji organizowanych z inicjatywy Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Inicjatywa ta ma korzenie w konferencji zorganizowanej w 2014 r. z okazji jubileuszu 70-lecia Profesora Tadeusza Jasudowicza.

   

  Zobacz również

  Program konferencji

  Raport Komitetu Zarządzającego Praw Człowieka (CDDH) Rady Europy nt. długoterminowej przyszłości systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (j. ang.)

   Fot. Janusz Pająk / © Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   Fot. Janusz Pająk / © Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   Fot. Janusz Pająk / © Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   Fot. Janusz Pająk / © Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: