close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 •  

  Stosunki dwustronne

   

  Rząd RP wystosował w dniu 17 listopada 1918 r. notę do rządu Wielkiej Brytanii z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych. W dniu 25 lutego 1919 r. rząd Wielkiej Brytanii uznał Państwo Polskie i nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne. W trakcie drugiej wojny światowej, mimo że rząd Wielkiej Brytanii utrzymywał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na uchodźstwie, w dniu 10 października 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego mianował swojego przedstawiciela politycznego w Londynie. W dniu 5 lipca 1945 r. rząd Wielkiej Brytanii uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

   

  Do najważniejszych układów regulujących stosunki pomiędzy Polską i W. Brytanią należy zaliczyć: Umowę ws. popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (1987), Porozumienie o zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli obu państw (1992), Umowę w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski - Know How Fund (2000), Traktat Akcesyjny (2003), Konwencję ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (2006).

   

  Wielka Brytania to jeden z głównych partnerów Polski na forum Unii Europejskiej, ONZ, NATO oraz innych organizacji międzynarodowych. W ostatnich latach szczególnie intensywnie rozwija się współpraca polityczna, gospodarcza i wojskowa. Dowodem intensywnego dialogu politycznego Polski i Wielką Brytanią jest wysoka częstotliwość kontaktów dwustronnych na wysokim szczeblu.  W dn. 14-15.09.2015 r. miała miejsce oficjalna wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w Londynie, a 29.05.2015, 9-10.12.2015 oraz 5.02.2016 r. miały miejsce robocze wizyty premiera D. Camerona w Warszawie, a 28.07.2016 r. wizytę w Polsce złożyła premier T. May. 5.09.2016 r. z wizytą w Londynie przebywali ministrowie SZ W. Waszczykowski i SWiA, którzy przeprowadzili rozmowy z Min. SZ B. Johnsonem i SW A. Rudd. 3.09.2016 r. z roboczą wizytą w Warszawie przebywał szef dyplomacji brytyjskiej B. Johnson. 28.11.2016 r. w Londynie odbyły się pierwsze polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów B. Szydło i T. May.  20.01.2016 r. w Edynburgu odbyły się polsko-brytyjskie konsultacje w dziedzinie polityki zagranicznej i obrony, w formule „Kwadrygi”, w których wzięli udział ministrowie W. Waszczykowski i A. Macierewicz.

   

  W 2016 r. w Sejmie RP ukonstytuowała się Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna. Przewodniczącym grupy został poseł K. Głębocki (PiS).

   

  Wielka Brytania jest drugim, największym importerem polskich towarów i usług. W ciągu ostatnich 10 lat członkostwa Polski w UE wartość polskiego eksportu do UK wzrosła ponad trzykrotnie, przekraczając w 2015 r. 16,8 mld EUR (3,2 mld EUR w 2004 r.). Polski eksport wyniósł ok. 12,1 mld euro, jego dynamika wyniosła 114% w skali roku. Polska jest jednym z 20 kluczowych partnerów UK pod względem współpracy gospodarczej i głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym wśród krajów Europy Środkowej. 

   

  Liczbę Polaków przybyłych do Wielkiej Brytanii w ramach migracji ekonomicznej po akcesji Polski do UE szacuje się na ponad 984 tys., a związanych z emigracją niepodległościową na ok. 100 tys. osób. Ich obecność wyraźnie zaznacza się w bieżącym życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym Zjednoczonego Królestwa. Najważniejsze polskie organizacje to: Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Polska Macierz Szkolna, "Ognisko Polskie" w Londynie, organizacje „młodej” Polonii - Poland Street, Polish City Club, Polish Professionals.

   

   

  Strona Ambasady RP w Wielkiej Brytanii

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: