close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • Stosunki dwustronne RP - Serbia

  Stosunki polityczne

  Stosunki bilateralne Polski z Serbią mają pozytywny charakter. Polska wspiera aspiracje Serbii w zakresie integracji europejskiej. Popieramy przystąpienie Serbii do UE po spełnieniu przez nią określonych przez UE warunków.

  Główne wizyty i kontakty:

  W dniu 6.05.2011 r. Premier D. Tusk złożył wizytę w Serbii. W czerwcu 2011 r. doszło do wizyty w Warszawie Ministra Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Serbii N. Ćiricia, podczas której podpisano umowę o współpracy gospodarczej. Min. W. Pawlak przebywał w Belgradzie w dniach 3-4 listopada 2011 r. przy okazji szczytu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. W Warszawie w listopadzie 2011 r. wizytę złożyli Minister Spraw Wewnętrznych Serbii I. Dacić (podpisano umowę dwustronną międzyrządową o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej) oraz Wicepremier B.Djelić (odpowiedzialny za sprawy integracji europejskiej). Premier M. Cvetković przebywał 26.04.2012 r. w Polsce na Forum Gospodarczym Polska-Europa Środkowa-Chiny.

  Stosunki gospodarcze

  Bilateralna wymiana handlowa stanowi niewielki procent relacji towarowych każdego z krajów z zagranicą. Dla Polski, wymiana handlowa z Serbią stanowi ok. 0,5% wartości handlu zagranicznego, dla Serbii współpraca z Polską - ok. 1,7% wymiany handlowej z zagranicą. Na koniec 2011 r. wymiana towarowa pomiędzy Polską i Serbią wyniosła 377,7 mln EUR, w tym polski eksport: 275,2 mln EUR i import: 102,5 mln EUR.

  Obroty handlowe Polska – Serbia

   

  mln Euro

  2009

  2010

   

  Dynamika

  2010=100

  2011

  MG

  Dynamika

  2011=100

  Obroty

  196,7

  358,6

  182,3

  377,7

  105,3

  Eksport

  148,5

  281,6

  189,6

  275,2

  97,7

  Import

  48,2

  77,0

  159,8

  102,5

  133,1

  Saldo

  +100,3

  +204,6

  204,0

  +172,7

  84,4

  Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP

  Polonia

  Istnieją udokumentowane dane, że polscy oficerowie brali udział w Pierwszym Powstaniu Serbskim 1804-1813 r. W drugiej połowie XIX wieku, a szczególnie po upadku Powstania Styczniowego, przybyło do Serbii szereg lekarzy, którzy osiedliwszy się tutaj odegrali poważną rolę w rozwoju kultury medycznej tego młodego państwa słowiańskiego.

  W okresie międzywojennym działała Liga Jugosławia Polska, która miała na celu organizowanie kontaktów gospodarczych i kulturalnych z Polską. Nie była to organizacja polonijna, ale z okazji polskich świąt państwowych i kościelnych w pomieszczeniach Ligi przy ul. Uzun Mirkovoj 5 spotykali się również nieliczni miejscowi Polacy. Liga udzieliła ogromnej pomocy polskiemu wojsku i cywilom, którzy przez Jugosławię przedostawali się na Zachód.

  Po II Wojnie Swiatowej zamieszkało w Serbii szereg Polek, które poznały swoich mężów Serbów na pracach przymusowych lub obozach w Niemczech. Jednakże większość dzisiejszej Polonii tworzą Polki, które w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych wyszły za mąż w ówczesnej Jugosławii. W okresie wojny towarzyszącej rozpadowi SFR Jugosławii (1991-1995), sankcji gospodarczych i bombardowań Serbii w 1999 roku wiele rodzin polonijnych osiedliło się w Polsce lub na Zachodzie.

  Obecnie, wg danych z Ambasady RP liczba obywateli polskich zamieszkujących Serbię wynosi ok. 1000 osób. Są to osoby urodzone w Polsce oraz ich potomstwo z małżeństw mieszanych. Stara emigracja zarobkowa z połowy XIX wieku, pochodzenia wiślańskiego, zachowała się jedynie w Wojewodinie we wsi Ostojiciewo, gmina Czurug.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: