close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • POLSKO – MACEDOŃSKIE STOSUNKI DWUSTRONNE

  Republika Macedonii powstała w 1991 r., w granicach dawnej Socjalistycznej Republiki Macedonii. Wcześniej, tj. od 1946 r., wchodziła w skład Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii.

  Początkowo międzynarodowe uznanie tego państwa było blokowane greckimi zastrzeżeniami wobec jego nazwy oraz symboli. Grecja uważa, że nazwa Macedonia ma greckie pochodzenie i odnosi się do dużego terytorium obejmującego także część północnej Grecji. Grecy obawiają się, że uznanie nazwy Macedonia mogłoby kiedyś stać się podstawą do roszczeń do greckich ziem. W rezultacie tego sporu na forum międzynarodowym Macedonia występuje jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (the former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM). Nazwa ta będzie stosowana do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Republiką Grecką a Republiką Macedonii.

  Dialog polityczny

  Polska uznała Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w 1993 r. W 2005 r. polski rząd zdecydował o posługiwaniu się w stosunkach dwustronnych konstytucyjną nazwą państwa macedońskiego, Republika Macedonii. Natomiast nazwa Była Jugosłowiańska Republika Macedonii będzie używana przez polski rząd na forum międzynarodowym, do chwili rozstrzygnięcia sporu o nazwę pomiędzy Republiką Macedonii a Republiką Grecką. Decyzja ta została przyjęta z zadowoleniem przez stronę macedońską i umożliwiła postęp w pracach nad umowami dwustronnymi.

  Dwustronne stosunki polityczne są dobre, brak jest punktów spornych. Obie strony dbają
  o utrzymanie stałego dialogu politycznego, rozwijanie współpracy gospodarczej, kulturalnej
  i naukowej. Polska wspiera demokratyczny rozwój Macedonii i jej dążenia do wstąpienia do UE
  i NATO. Strona macedońska uważa Polskę za ważnego partnera w tej sprawie. Szczególnie cenną inicjatywą dla Macedonii jest „Konferencja Skopijska” - polsko-macedońskie forum współpracy
  i wymiany doświadczeń. W 2012 r. w Skopje odbyła się już trzecia sesja Konferencji, poprzednie miały miejsce w 2011 r. w Warszawie oraz w 2010 r. w Skopje.

  Polonia w Macedonii

  W Macedonii mieszka ok. 350 Polaków. Największym skupiskiem Polaków jest stolica Macedonii, Skopje. W pozostałych miastach, jak Bitola, Ochryd, Prilep, znajdują się niewielkie grupy Polaków.
  Z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej Macedonia nie jest uważana za interesujący kraj
  dla emigracji zarobkowej z Polski.

  W Macedonii działają trzy organizacje polonijne. Są to: Towarzystwo Współpracy i Przyjaźni Polsko-Macedońskiej „Wisła”, Macedońsko-Polskie Towarzystwo Kulturalne „Wardar” i „Klub Polonia”. Pierwsze dwa towarzystwa zrzeszają zarówno Polki jak i Macedończyków, będących mężami Polek, lub mających inne związki z naszym krajem. „Klub Polonia” natomiast zrzesza wyłącznie Polki
  i Polaków. Opinia o Polsce i Polakach w Macedonii jest bardzo dobra.

  Współpraca gospodarcza

  Od wielu lat Polska ma znaczną nadwyżkę w handlu z Macedonią. Na początku 2009 r. doszło
  do załamania handlu z Macedonią, spowodowanego światowym kryzysem gospodarczym. W 2009 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 91,3 mln dolarów, w porównaniu do 282 mln dolarów
  w 2008 r. (spadek aż o 67%). Całkowita wartość wymiany handlowej pomiędzy Macedonią i Polską wyniosła 94 mln dolarów, z czego eksport osiągnął wartość 69,8 mln dolarów, a import 24,2 mln dolarów.

  Z Polski do Macedonii eksportujemy głównie grzejniki i agregaty, żywność (przede wszystkim mięso), kosmetyki, a także produkty i półprodukty ze stali i aluminium. Oprócz tego, w mniejszej skali, eksportujemy tam samochody i części samochodowe, produkty z gumy i plastiku, produkty z papieru, lekarstwa oraz warzywa i owoce. Z kolei z Macedonii sprowadzamy przede wszystkim wyroby
  z żelaza i stali, warzywa (w tym głównie kapustę), pojazdy silnikowe, urządzenia elektryczne oraz surowe żelazo i inne metale.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: