close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • Współpraca dwustronna

   

   

  Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Hiszpanią w dniu 30 maja 1919 r. W okresie powojennym rząd PRL nie uznawał rządu gen. F. Franco, a stosunki dyplomatyczne zostały przywrócone dopiero 31 stycznia 1977 r., po śmierci gen. F. Franco i powrocie monarchii konstytucyjnej w Hiszpanii. W ślad za tym, zgodnie z zarządzeniem ministra spraw zagranicznych z dnia 28 lutego 1977 r., została otwarta Ambasada PRL w Hiszpanii.

   

  Podstawowym dokumentem regulującym stosunki polsko-hiszpańskie jest Traktat o przyjaźni i współpracy zawarty w 1992 r. Ponadto, Polska i Hiszpania zawarły większość sektorowych umów i porozumień.

   

  Hiszpania należy do grona ważnych partnerów Polski zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i na forum europejskim oraz międzynarodowym. Uprzywilejowany charakter wzajemnym stosunkom nadała, podpisana w 1998 r. przez szefów rządów obu państw, Wspólna Deklaracja Polsko-Hiszpańska. Rozwojowi kontaktów sprzyja coroczny mechanizm, organizowanych od 2003 r., polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych (KM) pod przewodnictwem premierów, odbywających się na przemian w Polsce i Hiszpanii. Ostatnie XI KM miały miejsce w Madrycie 16 lipca 2015 r. Konsultacjom towarzyszyły IV Polsko – Hiszpańskie Forum Parlamentarne i Polsko-Hiszpańskie Forum Inwestycyjne.

   

  Rozwijają się kontakty międzyparlamentarne. 13 kwietnia 2016 r. w Sejmie RP ukonstytuowała się Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna pod przewodnictwem posła W. Andzela (PiS).

   

  Dobrze rozwija się współpraca w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i w ramach NATO. 8-9 lipca 2016 r. w szczycie NATO w Warszawie udział wzięli Premier M. Rajoy, Minister SZiW J.M. Garcia-Margallo oraz Minister Obrony P. Morenes. W czerwcu 2016 r. Hiszpania wzięła liczny udział w ćwiczeniach Anakonda-16, największych ćwiczeniach wojskowych w Polsce od 1989 r. (2. po USA miejsce pod względem liczby uczestniczących żołnierzy).

   

  Hiszpania zajmuje ważne miejsce wśród partnerów handlowych Polski. W 2016 r. Polska była 8. największym partnerem handlowym Hiszpanii w UE. Obroty handlowe wyniosły 9,826 mld euro, w tym polski eksport osiągnął wielkość 5,026 mld euro, a import – 4,8 mld euro. Saldo obrotów handlowych było dodatnie dla Polski i wyniosło 195 mln euro. W 2015 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych Hiszpanii w Polsce wyniosła 10,1 mld euro. Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Hiszpanii osiągnęły wielkość 2,85 mld euro.

   

  Obecność Polonii w Hiszpanii szacowana jest na ok. 100 tys. osób. Środowiska polonijne i polskie są dobrze zorganizowane. W okręgu konsularnym Ambasady RP w Madrycie działają 23 stowarzyszenia polonijne, a w okręgu KG RP w Barcelonie 5 organizacji. Dużą aktywność przejawiają także organizacje z Barcelony, Avili, Saragossy, Murcji, Walencji, Santiago de Compostela oraz Wysp Kanaryjskich. Na terenie Hiszpanii funkcjonuje również 11 szkół polonijnych prowadzonych przez stowarzyszenia polonijne

   

   

   

  Strona Ambasady RP w Madrycie

  Tagi: Honduras

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: