close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 •  

  Współpraca dwustronna

   

   

  Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Francją w dniu 24 lutego 1919 r. Po drugiej wojnie światowej, w dniu 29 czerwca 1945 r. tymczasowy Rząd Republiki Francuskiej uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

   

  Podstawowym dokumentem regulującym stosunki między Polską a Francją jest Traktat o przyjaźni i solidarności z 9 kwietnia 1991 r. Obowiązujące umowy dwustronne dotyczą spraw związanych m.in. z współpracą w dziedzinie: spraw wewnętrznych (1996 r.), obronności (2002 r.), kultury i edukacji (2004 r.), nauki i technologii (2008 r.), wzajemnej ochrony informacji niejawnych (2008 r.) oraz koprodukcji filmowej (2012 r.).

   

  Francja pozostaje jednym z głównych partnerów Polski zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i na forum europejskim oraz międzynarodowym. Współpraca polsko-francuska rozwija się w oparciu o przyjętą w 2008 r. deklarację o Polsko-Francuskim Partnerstwie Strategicznym, a następnie ustanowiony w 2013 r. Program Współpracy na rzecz jego realizacji. Rozwojowi wzajemnych kontaktów sprzyja również mechanizm, organizowanych od 2004 r., konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Polski i prezydenta Francji.

   

  Systematycznie prowadzony jest dialog polityczny na najwyższym szczeblu, czego dowodem są liczne spotkania przedstawicieli Polski i Francji. Do najważniejszych spotkań w ostatnim okresie należy zaliczyć m.in. mającą miejsce 28 października 2015 r. wizytę Prezydenta Andrzeja Dudy w Paryżu i zrealizowaną 3 lutego 2016 r. wizytę Premier Beaty Szydło w Paryżu. Natomiast 13 czerwca 2016 r. z wizytą w Warszawie przebywał Minister SZ Francji Jean-Marc Ayrault.

   

  Do umocnienia wzajemnych relacji przyczynia się także współpraca Polski, Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego.

   

  Francja jest  dla Polski piątym partnerem handlowym w UE z udziałem we wzajemnych obrotach na poziomie ok. 5%, natomiast Polska dla Francji pozostaje dwunastym partnerem handlowym. W 2016 r. polsko-francuska wymiana handlowa osiągnęła wartość blisko 17,1 mld euro: eksport Polski do Francji wyniósł 10,09 mld, import z Francji – 7,02 mld; saldo dodatnie po stronie polskiej ukształtowało się na poziomie ponad 3 mld euro. Francja należy do najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Kraj ten jest czwartym (po Holandii, Niemczech i Luksemburgu) źródłem inwestycji zagranicznych w naszym kraju, z ok. 12-proc. udziałem w inwestycjach zagranicznych ogółem. Wartość zainwestowanego kapitału na koniec 2015 r. wyniosła 17,9 mld euro. Francja należy do największych zagranicznych pracodawców w Polsce. Na naszym rynku działa ok. 1 300 francuskich przedsiębiorstw, z czego 10% to duże firmy kapitałowe, dzięki którym stworzono ok. 200 tys. miejsc pracy. Francuskie inwestycje lokowane były głównie w informacji i komunikacji (47,7% ogółu kapitału francuskiego), przetwórstwie przemysłowym (17,4%) oraz handlu i naprawach pojazdów samochodowych (14,4%).

   

  Według danych NBP, na koniec 2014 r. wartość polskich inwestycji bezpośrednich we Francji wyniosła prawie 1,9 mld euro. Polskie inwestycje koncentrowały się  głównie na budownictwie, transporcie oraz informatyce, a także obejmowały działalność polsko-zagranicznych przedsiębiorstw z branży finansowej, jak Pekao i UniCredit, BCP i Millenium.

   

  We Francji mieszka od 500 tys. do 1 miliona Polaków i osób polskiego pochodzenia. Działają liczne instytucje i organizacje polskie o zróżnicowanym charakterze. Głównym ośrodkiem kulturalnym i intelektualnym Polonii francuskiej pozostaje Paryż.

   

   

   

  Strona Ambasady RP we Francji

  Tagi: Francja

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: