close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • POLSKO – CZARNOGÓRSKIE STOSUNKI DWUSTRONNE

  Republika Czarnogóry jest niewielkim i bardzo młodym państwem europejskim. Swoją niepodległość proklamowała zaledwie w 2006 r. Wcześniej była częścią Federalnej Republiki Jugosławii (tzw. Nowej Jugosławii). Proces odłączenia się od Federalnej Republiki Jugosławii był pokojowy, a Republika Serbii uznała niepodległość Czarnogóry.

  Dialog polityczny

  Relacje polsko-czarnogórskie są życzliwe, bez punktów spornych. Polska bardzo szybko uznała niepodległość Czarnogóry i jeszcze w 2006 roku nawiązano stosunki dyplomatyczne. W 2007 r. otwarto polską ambasadę w Podgoricy, zaś w 2010 r. ambasadę Czarnogóry w Warszawie.

  Wzajemne kontakty na wysokim szczeblu są ożywione. Pierwsza wizyta głowy państwa czarnogórskiego, pana Filipa Vujanovića, w Warszawie miała miejsce w listopadzie 2006 r., a zatem niedługo po proklamowaniu niepodległości przez to młode państwo. Z kolei w lutym 2011 r. Czarnogórę odwiedził Minister Obrony Narodowej RP, pan Bogdan Klich. Przy tej okazji podpisano umowę międzyrządową o współpracy w dziedzinie obronności. Następnie na początku maja 2011 r.
  w Czarnogórze złożył wizytę pan Premier Donald Tusk, zaś po koniec maja 2011 r. Prezydent Republiki Czarnogóry Filip Vujanović przebywał wraz z żoną na XVII Spotkaniu Prezydentów Państw Europy Środkowej w Warszawie. W kwietniu 2012 r. Premier Czarnogóry, pan Igor Lukšić, wziął udział
  w forum „Polska – Europa Środkowa – Chiny”.

  Polska wspiera demokratyczny rozwój Czarnogóry i jej europejskie aspiracje. W 2008 r. ratyfikowano Umowę o Stabilizacji i Stowarzyszeniu Czarnogóry z UE. W czerwcu 2012r., przy poparciu Polski, oficjalnie rozpoczęto negocjacje o przystąpieniu Czarnogóry do Unii Europejskiej.

  Polonia w Czarnogórze

  Czarnogóra jest państwem życzliwym Polakom i przyciągającym polskich turystów. Według oficjalnych danych Ministerstwa Turystyki w 2011 r. odwiedziło Czarnogórę ponad 37 tysięcy turystów z Polski (w 2010 r. było ich o połowę mniej, bo 18.500).

  W Czarnogórze zamieszkuje nieliczna (ok. 100 osób) grupa Polaków i osób polskiego pochodzenia. Rozrzuceni są pojedynczo po całym terytorium państwa, a nieliczne grupki zamieszkują w Podgoricy, Barze i Nikšiciu.

  Współpraca gospodarcza

  Dwustronna współpraca gospodarcza rozwija się dobrze. Według danych Banku Centralnego Czarnogóry eksport z Polski do Czarnogóry w 2011 r. wyniósł 19,4 mln euro, a import 11 mln euro.
  Z Czarnogóry do Polski importujemy: stal i żelazo, urządzenia mechaniczne oraz ich części, papier
  i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, a także produkty spożywcze. Z Polski do Czarnogóry eksportujemy: meble, papier i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, urządzenia mechaniczne i ich części, urządzenia elektryczne, pojazdy, paliwa mineralne, wyroby kosmetyczne, produkty spożywcze, produkty drewniane itd.

  Polacy nie tylko wypoczywają, ale także intensywnie inwestują w Czarnogórze. Napływ inwestycji bezpośrednich z Polski za okres 10 miesięcy 2011 r. wyniósł ponad 25 mln euro. Większość z tej kwoty przypada na inwestycje w przedsiębiorstwa i banki. Dla porównania, w 2010 r. wartość polskich inwestycji wyniosła zaledwie 166 tys. euro. Tak duży wzrost inwestycji nastąpił dzięki zakupieniu czarnogórskiej kopalni rud cynku i ołowiu przez polskie Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: