close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • POLSKO – CHORWACKIE STOSUNKI DWUSTRONNE

  Relacje polityczne

  Stan relacji bilateralnych jest bardzo dobry. Brak w nim problemów otwartych czy wymagających interwencji na szczeblu politycznym. Stosunki dyplomatyczne nawiązano w 1992 r. Polska jest dla Chorwacji ważnym partnerem politycznym, konsekwentnie opowiadającym się za polityką rozszerzenia NATO oraz UE. Popieramy współpracę Zagrzebia ze środkowoeuropejskimi ugrupowaniami regionalnymi takimi jak Grupa Wyszehradzka (w formacie V4 +) oraz Partnerstwo Regionalne.

  Najważniejsze ostatnie wizyty: Premier D. Tusk (Dubrownik, konferencja Croatia Summit (6-7 lipca 2012), Marszałek Senatu B. Borusewicz (z Minister RR E. Bieńkowską 13-16 maja 2012 r.), Premier Z. Milanović (Warszawa, 26.04.2012 r., Spotkanie Premierów Polska-Europa Środkowa-Chiny), Premier D. Tusk (Zagrzeb, 16-17.09.2011 r.), Premier Chorwacji J. Kosor (Warszawa, 20.07.2011),  Premier D. Tusk (5-6.05 2011 wizyta robocza oraz 5.07.2010 udział w Croatia Summit 2010), Wicepremier W. Pawlak (Zagrzeb, 16.02.2011, otwarcie Chorwacko-Polskiego Forum Gospodarczego, Prezydent I. Josipović (23-25.09.2011 r., Warszawa, wizyta roboczo-prywatna) wizyta Premier J. Kosor (maj 2011 r. Katowickie Forum Gospodarcze oraz wrzesień 2009 r. obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej), Ministra SZ G. Jandrokovicia w Bydgoszczy (3.10.2011 r.).

  Współpraca gospodarcza

  Według danych Ministerstwa Gospodarki RP, w okresie od 2004 r. do 2008 r. polsko-chorwackie obroty handlowe wzrosły ponad dwukrotnie. W 2011 r. wartość dwustronnych obrotów handlowych wg danych polskich wynosiła 430,5 mln Euro (polski eksport 322,1 mln Euro, wzrost o 21,3%, import z Chorwacji 108,4 mln Euro, wzrost o 29%).

  Łącznie Polska zainwestowała w Chorwacji 69.3 miliony EUR (21 miejsce na liście krajów – inwestorów). Natomiast chorwackie firmy zainwestowały w Polsce ponad 142 miliony EUR (czwarty kraj na liście chorwackich inwestycji po Niderlandach, Serbii i BiH).

  W dniu 1.02.2010 r. w Krakowie powołana została polsko-chorwacka izba przemysłowo- gospodarcza zrzeszająca 30 przedsiębiorstw (19 polskich i 12 chorwackich). Tymczasowe biuro izby mieści się przy Konsulacie honorowym RCh w Krakowie.

   

  Obroty handlowe Polska – Chorwacja

   

  mln Euro

  2009

  2010

   

  Dynamika

  2010=100

  2011

  MG

  Dynamika

  2010=100

  Obroty

  402,2

  348,9

  86,8

  430,5

  123,4

  Eksport

  284,2

  265,5

  93,5

  322,1

  121,3

  Import

  118,0

  83,4

  70,7

  108,4

  129,9

  Saldo

  166,2

  182,1

  -

  213,6

  -

   

  Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP

   

  Chorwacja jako destynacja turystyczna polskich obywateli

  Chorwacja jest popularnym kierunkiem wyjazdów wakacyjnych dla Polaków, co
  w sposób nieunikniony generować może problemy natury prawnej (związane
  z bezpieczeństwem oraz konsularne). Wg danych strony chorwackiej, Chorwację odwiedza rocznie ponad 400 tysięcy turystów z Polski. W 2010 r. było to 488 tys., w 2011 r. – ponad 495 tys.(na 6. miejscu po Niemcach, Słoweńcach, Włochach, Austriakach i Czechach).

  Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Chorwacji

  Liczba obywateli polskich i osób polskiego pochodzenia w Chorwacji w ostatnich latach nie uległa większym zmianom i wynosi ponad 2000 osób, z tego obywateli polskich ok. 550. Wśród Polonii dominują kobiety, które po 1945 r. wyszły za mąż za obywateli Chorwacji. Znaczną grupę stanowią także dzieci z małżeństw mieszanych. Główne skupiska polonijne występują w Zagrzebiu, Rijece i na półwyspie  Istria oraz w Dalmacji.

  W maju 2000 r. przyjęto poprawkę do konstytucji RCh, która uznała mniejszość polską jako jedną z ponad dwudziestu mniejszości uznawanych oficjalnie w RCh. Mniejszości narodowe mają rozbudowane prawa, łącznie z możliwością ubiegania się o jedno osobne miejsce w parlamencie (Polacy

  Postacią, która bardzo zbliża Polaków i Chorwatów (jako narody o wyraziście katolickiej tradycji), był i pozostaje nadal papież Jan Paweł II, cieszący się w Chorwacji ogromną sympatią i szacunkiem.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: