close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • STOSUNKI DWUSTRONNE POLSKI Z BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ

  Stosunki polityczne

  Polska i BiH nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1995 r. Stan relacji bilateralnych jest dobry. Jesteśmy dla Bośni i Hercegowiny ważnym partnerem politycznym, konsekwentnie opowiadającym się za polityką rozszerzenia NATO oraz UE

  Najważniejsze ostatnie wizyty i wydarzenia: wizyta Ministra RiRW M. Sawickego w zastępstwie Wicepremiera W. Pawlaka (4-5 czerwca 2012 r.), udział Premiera V. Bevandy w szczycie Europa Środkowo-Wschodnia–Chiny (25-26 kwietnia 2012 r.), udział przewodniczącego prezydium BiH N. Radmanovicia w XVII Szczycie Prezydentów Państw Europy Środkowej (27-28 maja 2011 r.) w Warszawie.

  Współpraca gospodarcza

  W ostatnich latach obroty towarowe z Bośnią i Hercegowiną przedstawiały się następująco: (dane wg.GUS)  

                                                                                                w mln EUR

   

   

  2008

  2009

  2010

   

  2011

  Dynamika (%)

  Eksport

  77.255

  85,5

  85,7

  110,1

  128,6

  Import

  34.265

  34,6

  41,1

  52,4

  125,3

  Obroty

  111.99

  121,1

  126,8

  162,5

  127,6

  Saldo

  42.528

  50,8

  44,6

  57,7

  -

   

  Żródło: GUS

  PKW w BiH

  Na terenie BiH stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy (baza Butmir w Sarajewie) liczący ok. 45 żołnierzy, pełniący służbę w ramach unijnej misji wojskowej EUFOR „Althea”. W odrębnej misji policyjnej (EUPM) do końca 2011 roku pełniło misję 3 funkcjonariuszy Policji.

  Kwestie konsularne

  Szacuje sie, że na terenie Bośni i Hercegowiny mieszka ok. 350 osób polskiego pochodzenia. W ostatnim spisie powszechnym, przeprowadzonym w 1991 roku, polskie pochodzenie zadeklarowało 526 osób. Są to bardzo nieliczni potomkowie osadników polskich z Galicji oraz Polki, które w latach 70-tych i 80-tych wyszły za mąż za obywateli b. Jugosławii i przeniosły się do Bośni.

  Liczbę obywateli polskich mieszkających na stałe w Bośni i Hercegowinie szacuje się na ok. 150 osób. Grupę tą charakteryzuje duże rozproszenie, niewielki poziom wykształcenia (poza nielicznymi przypadkami slawistów, którzy w BiH osiedlili się w różnym czasie), wysoka średnia wieku, zdecydowana przewaga kobiet oraz szybkie uleganie procesom asymilacyjnym (dzieci z małżeństw mieszanych najczęściej nie mówią już po polsku). Polonia skupiona jest w 6 organizacjach polonijnych w Sarajewie, Tuzli, Banja Luce, Prnjavorze, Gradiszce oraz Mostarze.

  Kilkunastu obywateli polskich jest okresowo zatrudnionych na kontraktach, jako eksperci, konsultanci i menagerowie w organizacjach międzynarodowych i instytucjach, jak: Delegacja UE, UNDP, OBWE, Centrum Dokumentacji i Badań nad Zbrodniami Wojennymi, biuro Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni w b. Jugosławii i inne. W Bośni i Hercegowinie przebywa z misją 2 polskich księży oraz 3 zakonnice.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: