close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • Współpraca dwustronna

   

   

  Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Belgią w marcu 1919 r. Po drugiej wojnie światowej rząd  Belgii uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w dniu 11 lipca 1945 r.

   

  Do najważniejszych układów regulujących stosunki gospodarcze między Polską i Belgią należy zaliczyć: Umowę między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z (1987 r.), Umowę o współpracy między Rządem RP a Rządem Flandrii (1994 r.), Umowę o współpracy między Rządem RP a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim (1996 r.), Umowę o współpracy między Rządem RP a Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli (2004 r.) oraz Konwencję między RP a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (2001 r.).

   

  Po 1989 r. dobrze rozwija się polsko-belgijski dialog polityczny na szczeblu władz centralnych, a także współpraca z belgijskimi władzami regionalnymi Flandrii, Walonii i Regionu Stołecznego Brukseli. Oba kraje współpracują ze sobą na forum UE, NATO oraz ONZ. W ostatnich latach kontynuowana jest intensyfikacja dwustronnej współpracy politycznej. Najważniejszym w ostatnim czasie wydarzeniem w kontaktach dwustronnych była wizyta w Warszawie Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Belgii D. Reyndersa (14 marca 2017 r.). Belgijska Para Królewska złożyła wizytę w Polsce (13-15 października 2015 r.). Była to druga oficjalna wizyta zagraniczna króla Filipa od wstąpienia na tron. Para Królewska spotkała się m.in. z Prezydentem RP, Marszałkami Sejmu i Senatu. Inne ważne spotkania dwustronne to: konsultacje Wiceministra SZ M. Ziółkowskiego z Dyrektor Generalną A. Van Calster oraz Dyrektorem ds. Europy Zachodniej i Środkowej w MSZ BE, J-F. Delahaut (17 października 2016 r.); dwustronne rozmowy Ministra A. Macierewicza i Stevena Vandeputa na marginesie spotkania ministrów obrony państw UE w Amsterdamie (5 lutego 2016 r.);  7. posiedzenie Stałej Komisji Mieszanej dla podpisania Programu Wykonawczego na lata 2017–2019, regulującego relacje z frankofońskimi częściami Belgii (13-14.12.2016 r.). 7. posiedzenie Wspólnej Komisji Polsko-Flamandzkiej (11.12.2014 r. ).

   

  Belgia pozostaje od wielu lat ważnym partnerem handlowym Polski. W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przyśpieszenie napływu kapitału belgijskiego na rynek polski i tendencja ta utrzymuje się nadal. Belgia zajmuje 11. miejsce wśród partnerów gospodarczych Polski z UE. Według danych GUS wartość wymiany handlowej w 2016 r. wyniosła 8,6 mld Euro. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 700 firm z udziałem kapitału belgijskiego. Przedsiębiorstwa inwestują w różnych dziedzinach gospodarki, ale głównie w sektorach: finansowo-ubezpieczeniowym, energetycznym, spożywczym, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i usług komunalnych.

   

  Rozwijają się również polsko – belgijskie kontakty międzyparlamentarne oraz współpraca regionalna.

   

  Liczbę osób polskiego pochodzenia w Belgii szacuje się na ponad 120 tys.

   

   

   

  Strona Ambasady RP w Belgii

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: