close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Austrią tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Delegat rządu polskiego w Wiedniu urzędował już od listopada 1918 r. Po drugiej wojnie światowej 28 grudnia 1945 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uznał rząd Republiki Austrii i wyraził wolę nawiązania stosunków dwustronnych. W odpowiedzi 5 marca 1946 r. Austria wyraziła zgodę na nawiązanie stosunków dyplomatycznych.

   

  Austria jest ważnym partnerem Polski w regionie Europy Środkowej w wymiarze dwustronnym, a także na forum europejskim. Przykładem dobrze rozwijającej się współpracy dwustronnej są kontakty na najwyższym szczeblu politycznym, w tym m.in. oficjalna wizyta Prezydenta RP B. Komorowskiego w Austrii w dniach 13-14 lipca 2011 r.; udział Prezydenta H.  Fischera i Kanclerza W. Faymanna w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia KZ Auschwitz w styczniu 2015 r.; spotkanie Prezydentów Polski i Austrii w formacie grupy Arraiolos w  Niemczech w dniach 21 - 22 września 2015 r.; a także wizyta robocza w Wiedniu Premiera RP D. Tuska 8 kwietnia 2011 r.

   

  W 2015 r. polski eksport do Austrii wyniósł 3,17 mld euro; import 3,15 mld euro. W tym samym roku austriackie bezpośrednie inwestycje w Polsce wyniosły 6,3 mld euro.

   

  Zgodnie z informacjami Ambasady RP w Wiedniu obecnie w Austrii mieszka prawie 70 tysięcy Polaków, a około 20 tysięcy obywateli austriackich posiada korzenie polskie, łącznie więc Polonia austriacka liczy prawie 90 tysięcy osób. Miastami, w których mieszka najwięcej Polaków są Wiedeń, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck i Klagenfurt.

   

  Na kształtowanie się obecnej społeczności polonijnej/polskiej w Austrii wpływ miała  emigracja z okresu II wojny światowej (więźniowie obozów, robotnicy przymusowi), wyjazdy w ostatniej dekadzie PRL (motywy polityczno-ekonomiczne) oraz migracja zarobkowa po akcesji Polski do UE (łącznie ok. 80 tys. osób).

   

  Link do strony internetowej Ambasady RP w Republice Austrii: http://wieden.msz.gov.pl/

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: