close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POLSKA PREZYDENCJA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ 2012 - 2013


 • Rozpoczęte w dniu 1 lipca 2012 roku polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4), dobiegło końca 30 czerwca 2013 roku. Było to czwarte przewodnictwo Polski w V4. Program polskiej prezydencji przyjęła  Rada Ministrów w dniu 15 czerwca 2012 roku.  Następnie dokument oficjalnie zaprezentowano 22 czerwca 2012 roku podczas spotkania szefów rządów państw wyszehradzkich w Pradze. Celem polskiej prezydencji realizowanej pod hasłem „Grupa Wyszehradzka na rzecz integracji i spójności” ( Visegrad 4 for Integration and Cohesion) było dalsze rozwijanie współpracy państw wyszehradzkich przede wszystkim w kwestiach najbardziej istotnych zarówno z punktu widzenia regionu, jak i całej Unii Europejskiej. W tym kontekście do priorytetów należały m.in. wypracowanie spójnego stanowiska państw V4 w negocjacjach nad WRF na lata 2014-2020, pogłębianie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, niwelowanie transgranicznych braków ciągłości w przebiegu osi rozwojowych w regionie, wspomaganie rozwoju kontaktów szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie prointegracyjnych aspiracji państw Bałkanów Zachodnich, a także  rozwój i implementacja Partnerstwa Wschodniego.

   

   

  - Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (w j. polskim)

   

  - Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (w j. angielskim)

   

  - Program Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

   

  - Kalendarz Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej