close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • FORUM POLSKO-CZESKIE

 • 2 stycznia 2019

  W Pradze, w dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się doroczne wspólne posiedzenie Rad Programowych Forum Polsko-Czeskiego.

  Polskiej Radzie Programowej przewodniczył dr Mateusz Gniazdowski, Zastępca Dyr. Ośrodka Studiów Wschodnich, czeskiej Radzie Programowej doc. Břetislav Dančák, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Dyr. Anna Sochańska (DPE MSZ), I Wiceprzewodnicząca polskiej Rady oraz Prof. Joanna Goszczyńska, II Wiceprzewodnicząca; a po stronie czeskiej Rady m.in. wiceprzewodniczący: Tomáš Kafka, Dyrektor Dep. Europy Środkowej w MSZ RCz – zastępca wiceministra kierującego Sekcją Europejską MSZ RCz, Eva Dvořáková, Dyr. Dep. Dyplomacji Publicznej w MSZ RCz oraz Ambasador RP w RCz Barbara Ćwioro i Dyr. Instytutu Polskiego w Pradze Maciej Ruczaj.

  Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie obchodów 10. rocznicy powołania Rad Programowych przy Ministrach Spraw Zagranicznych Polski i Czech, przypadającą na rok 2019, a także innych ważnych rocznic przypadających w tym roku (30.rocznica wydarzeń roku 1989, 20. rocznica wejścia Polski i Czech do NATO oraz 15. rocznica przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej). Omówiono również możliwości poprawy promocji Forum i zagadnienia związane z konkursami dotacyjnymi Ministrów. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: