close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • FORUM POLSKO-CZESKIE

 • 23 czerwca 2016

  Ekspertyzę na temat Forum PL-CZ w kontekście wspierania projektów dotacyjnych, na zlecenie DPE, przygotowała Katarzyna Szewczyk, wolontariuszka, od lat zaangażowana w polsko-czeski dialog międzykulturowy, współpracująca ze Stowarzyszeniem "Panorama Kultur"

  Opracowanie jest próbą krótkiej analizy dotychczasowych osiągnięć Forum Polsko-Czeskiego i wskazania potencjalnych kierunków rozwoju współpracy z uwzględnieniem zarówno perspektywy zewnętrznej (analitycznej), jak i wewnętrznej, beneficjenta programu Forum Polsko-Czeskie (jakim jest Stowarzyszenie „Panorama Kultur”). 

  Forum Polsko-Czeskie ułatwia nawiązywanie polsko-czeskiej współpracy i tworzenie oddolnych inicjatyw. Realizowany w jego ramach konkurs dotacyjny, w ramach którego MSZ RP (podobnie jak MSZ RCz) przeznacza 100 tys. EUR rocznie, umożliwia wsparcie finansowe konkretnych polsko-czeskich projektów, a tym samym dostarcza realnych możliwości do kreowania i pogłębiania stosunków sąsiedzkich oraz budowania wielowymiarowej współpracy bilateralnej. Jest również dobrym instrumentem promującym inicjatywy stowarzyszeń, instytucji i organizacji pozarządowych, wspierając realizację dwustronnych projektów o zasięgu regionalnych, ale też ogólnokrajowym.

   

  Pomimo tego, iż zasygnalizowane w ww. opracowaniu tezy wymagają dalszych badań w oparciu o bardziej szczegółowe dane źródłowe, jednak nie ulega wątpliwości to, że w Forum Polsko-Czeskim, jako w narzędziu dyplomacji publicznej -  zdaniem Autorki - tkwi wielki potencjał. Forum Polsko-Czeskie stało się dodatkową, istotną platformą polsko-czeskiej współpracy i zbliżenia obydwu społeczeństw.

   

  Zdaniem Autorki, odbywające się seminaria, debaty, konferencje czy wizyty studyjne kreują nowe kanały współpracy i sieć kontaktów, a stworzone w ich ramach materiały pełnią ważne źródło informacji nie tylko dla MSZ-tów obydwu państw, ale także dla dla władz publicznych i beneficjentów m.in. w rozwoju ich dialogu ze społeczeństwami Polski i Czech (dobra praktyka: Instytut Spraw Publicznych - "Polsko-czeska współpraca przygraniczna pod lupą").

   

  Ekspertyza:  Skuteczność Forum Polsko-Czeskiego

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: