close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DYPLOMACJA PUBLICZNA

 • 8 września 2015

  Specjaliści z instytutów naukowych, think-tanków oraz administracji spotkali się 8 września 2015 roku na całodniowej konferencji w Instytucie Polskim w Budapeszcie, aby zastanowić się nad stanem stosunków bilateralnych na tle dynamicznie zmieniającego się środowiska międzynarodowego.

  Projekt uzyskał grant w ramach memorandum ministrów spraw zagranicznych Polski i Węgier dot. wspierania kontaktów międzyludzkich - przede wszystkim młodego pokolenia i organizacji pozarządowych. W 2015 roku pula środków do rozdziału wynosiła 30 tysięcy euro.

  (Więcej informacji o projekcie).

   

  Konferencja zatytułowana "Dwa bratanki: w poszukiwaniu wspólnych celów polityki zagranicznej Polski i Węgier" zorganizowana została przez Centrum Integracji Euroatlantyckiej oraz Demokracji w Budapeszcie (www.ceid.hu) w partnerstwie z budapeszteńskim Uniwersytetem Ekonomicznym CORVINUS oraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.

   

  Przemówienia otwierające wygłosili przedstawiciele MSZ Polski (ambasador RP w Budapeszcie Roman Kowalski) i Węgier (dyrektor Departamentu Europy Środkowej János Magdó).

   

  W czterech panelach polscy i węgierscy specjaliści (Węgierski Instytut Spraw Międzynarodowych i Handlu, PISM, PAN, MSZ, OSW, Central European University – Center for EU Enlargement Studies) Pallas Athéné Geopolitical Foundation, Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych, Centre for Strategic and Defence Studies, Przedstawicielstwo KE w Budapeszcie, Budapest Business School) dyskutowali o konsekwencjach kryzysu na Ukrainie dla stosunków polsko-węgierskich, współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa i obronności, a także wspólnych interesach Polski i Węgier w Unii Europejskiej. Nie zabrakło także odniesień do negocjowanej właśnie transatlantyckiej umowy o wolnym handlu (TTIP), polityce energetycznej oraz planach rozwoju sektorów telekomunikacyjnego i informatycznego (tzw. Europejska Agenda Cyfrowa). Wiele emocji wzbudziła końcowa debata o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej, w której ważnym punktem odniesienia było kluczowe wyzwanie stojące obecnie przed kontynentem, tj. bezprecedensowa fala migracji z krajów pozaeuropejskich.

   

  Na koniec dnia referenci i uczestnicy debaty spotkali się na przyjęciu w Ambasadzie RP w Budapeszcie.

   

  konferencja10
  konferencja13
  konferencja15
  konferencja16
  konferencja17
  konferencja 18
  konferencja20
  konferencja3
  konferencja6
  konferencja7
  konferencja9

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: