close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DYPLOMACJA PUBLICZNA

 • 8 maja 2017

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaprasza dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w międzynarodowej edycji konkursu plastycznego „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”.

  Edycja międzynarodowa konkursu adresowana jest do dzieci – obywateli państw, w których działają lub są akredytowane Instytuty Polskie (wykaz Instytutów Polskich na świecie można znaleźć na stronie internetowej)

   

  Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej w 2018 roku 25. rocznicy przystąpienia Polski do systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz uznania przez Polskę jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Promuje on prawa i wolności chronione Konwencją, do których należą m.in. prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; wolność myśli, sumienia i wyznania; prawo do nauki, prawo do poszanowania własności. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie.

   

  Prace konkursowe powinny obrazować przestrzeganie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek); na papierze w formacie A3 (praca płaska).

   

  W edycji międzynarodowej konkursu zostanie wyłonionych 6 laureatów  ̶  3 w kategorii wiekowej od 6 do 10 lat i 3 w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat, którym zostaną przyznane nagrody wskazane w regulaminie konkursu oraz dyplomy.

   

  Prace laureatów międzynarodowej edycji konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas XI Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z organizacją obchodów 25-lecia Polski w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

   

  Konkurs prowadzony jest w dwóch edycjach – polskiej i międzynarodowej.

   

  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem edycji międzynarodowej konkursu. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 15 lipca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

  z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” – edycja międzynarodowa

   

  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

   

  Do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (pdf)

  Regulamin konkursu (pdf)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: