close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DYPLOMACJA PUBLICZNA

 • 8 czerwca 2012

  Zainicjowaniu dyskusji dotyczącej polskiej polityki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji języka polskiego za granicą, ma służyć kolejna broszura zatytułowana „Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze”.

  Publikacja jest wynikiem realizacji zadań Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w dziedzinie promowania języka polskiego jako obcego oraz wzmacniania jego statusu w świecie. W tym celu poproszono trzech ekspertów zewnętrznych zajmujących się polską polityką językową o przedstawienie kwestii budowania pozycji języka polskiego w świecie oraz możliwych działań promocyjnych koniecznych do podniesienia prestiżu polszczyzny za granicą.
  Publikacja została przekazana komórkom i departamentom MSZ, polskim placówkom dyplomatycznym oraz resortom, komisjom sejmowym i instytucjom zainteresowanym problematyką zagranicznej promocji języka polskiego.

  broszura - promocja języka
  broszura - promocja języka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: