close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POLSKA W STRATEGII UE DLA RMB

 •  

  Polska pełni rolę koordynatora trzech Obszarów Tematycznych (Policy Areas) SUE RMB:


  1. Biogeny  – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspólnie z Finlandią;
  2. Innowacje  – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Estonią oraz fińskim Instytutem Bałtyckim;
  3. Kultura – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Niemcami (kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn).

   

  Polska jest także liderem w kilku Projektach Flagowych, m.in.:

   

  • Dom Bałtycki / The Baltic House (BAH) - Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
  • Atlas Dziedzictwa Morskiego (Maritime Heritage Atlas of the Baltic Sea – MARTABAL) - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  • Decision Aid for Marine Munitions (DAIMON)- Instytut Oceanologii PAN
  • Zwiększanie prewencji i redukcja skutków gruźlicy, wirusa zespołu nabytego braku odporności (HIV) oraz powiązanych infekcji, i chorób przenoszonych drogą płciową. (TB/HIV/AI/STIs Project) - Krajowe Centrum ds. AIDS
  • Sieć SUBMARINER / (SUBMARINER Network) - Instytut Morski w Gdańsku wraz z partnerami z Niemiec (Ministerstwo Gospodarki, Zatrudnienia, Transportu oraz Technologii kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn oraz Szwecji (Szwedzka Agencja Morska i Gospodarki Wodnej)
  • Zrównoważona Gospodarka komunalno-ściekowa w regionie Morza Bałtyckiego (SUWMAB) - Politechnika Gdańska
  • Oczyszczanie ścieków na obszarach wiejskich (BaRuWa) - POMInnO Sp.zo.o
  • Zwiększanie znaczenia mokradeł w celu zwalczania eutrofizacji Morza Bałtyckiego – (SIGWET)Projekt “Seed money” (WWF Poland), Projekt Główny (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy)
  • Tworzenie miejsc pracy poprzez współpracę między regionami: rozwój międzygranicznej strefy przyrodniczej (PL-ROS-LT) Jezioro Wisztynieckie /Puszcza Romincka (ROMINT) - Fundusz Puszczy Rominckiej (Romincka Forest Fund)

   

  W okresie od 1 lipca 2015 r.  do 30 czerwca 2016 r. Polska przewodniczyła spotkaniom Narodowych Koordynatorów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

   

  Szczegółowy raport z przewodnictwa Polski dostępny jest w języku polskim oraz angielskim.

   

   

  ZESPÓŁ ROBOCZY


  5 września 2011 r. na mocy zarządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Europejskich, powołano Zespół roboczy do spraw koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce.
  W jego skład weszli m.in. przedstawiciele resortów, Narodowego Koordynatora, Instytucji Zarządzających krajowymi i Regionalnymi Programami Operacyjnymi, polskich Koordynatorów Obszarów Tematycznych oraz Liderów Projektów Flagowych, Urzędów Marszałkowskich oraz organizacji regionalnych.


  Główne zadania Zespołu to:

   

  • wsparcie o charakterze opiniodawczo – doradczym dla Narodowego Koordynatora,
  • konsultowanie sposobu wdrażania Strategii,
  • wymiana informacji (w tym nt. źródeł finansowania) pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie SUE RMB w Polsce.

  Tekst zarządzenia powołującego Zespół  roboczy
  Tekst regulaminu wewnętrznego Zespołu Roboczego

   

   

  LISTA POLSKICH FOCAL POINTS

   

   

  KONTAKT


  Narodowy Koordynator ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Polityki Europejskiej
  E-mail: DPEUR.sekretariat@msz.gov.pl
  tel. +48 22 523 9175

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: