close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • CZŁONKOWIE BZD

 • BAŁTYCKI ZESPÓŁ DORADCZY PRZY MINISTRZE SPRAW ZAGRANICZNYCH

  Dr hab. Jacek Batóg, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  Prezes Bożena Cebulska,  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

  Prof. dr hab. Hieronim Chojnacki, Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

  Prof. dr hab. Mirosława Czerny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

  Dr Bożena Drzewicka, Ateneum Szkoła Wyższa, Gdańsk

  Pełnomocnik Dyrektora Paulina Florjanowicz , Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

  Dyrektor Marcin Fronia,  Fundacja Norden Centrum

  Justyna Gotkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich

  Prof. dr hab. Marek Grzybowski, Katedra Ekonomii i Zarządzania Akademia Morska Gdynia, Bałtyckie Obserwatorium Gospodarcze

  Prof. dr hab. Jan Horbowy,  Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Zakład Zasobów Rybackich

  Dr Tamara Jadczyszyn,  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

  Prof. dr hab. Adam Latała, Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii

  Łukasz Leśniewski,  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

  Kevin Kiraga, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

  Dyrektor Jerzy Litwin, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

  Dyrektor Rafał Machowiak, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

  Dyrektor Sebastian Magier, Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk

  Dr Monika Michaliszyn, Kierownik Pracowni Polsko- Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego

  Mgr inż. Ryszard Marcińczak, Prezes Zarządu Zespołu Usług Technicznych RS Not, Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej, Przewodniczący GKR Not w Warszawie

  Dr Kazimierz Musiał, Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

  Dyrektor Zdzisław Olszewski, Euroregion  Bałtyk

  Prezes Bogdan Ołdakowski, Actia Forum Sp. z o.o., członek Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Sekretarz Generalny Organizacji Portów Bałtyckich

  Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

  Dr hab. inż. Stefan Pietrzak, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

  Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwie

  Lidia Puka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  Dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Kmdr ppor. SG Bartosz Rutkiewicz, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  Dyrektor Henryk Skórnicki, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

  Dr Tomasz Studzieniecki,  Akademia Morska w Gdyni

  Dr inż. kpt. ż.w.  Wojciech Ślączka, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Nawigacji Morskiej

  Dr hab. Witold Toczyski, Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych Ośrodka Współpracy Regionalnej UG

  Dr Wiesław Topolski, komandor rezerwy, Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP

  Dyrektor Lawrence Ugwu, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

  Prof. dr hab. Jacek Zaucha, Instytut Morski w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Katedra Makroekonomii

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, Politechnika Gdańska, Węzeł Innowacyjnych Technologii

  Dyrektor Paweł Żaboklicki, Związek Miast Bałtyckich.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: