close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • BAŁTYCKI ZESPÓŁ DORADCZY

 • 23 października 2015

  Dr Tomasz Studzieniecki pragnie poinformować, iż ukazała się najnowsza publikacja pt. "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne", którą napisał pod recenzją Profesor dr hab. Barbary Marciszewskiej oraz Profesora dr hab. Tadeusza Palmowskiego.

  Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej stanowi przełomowy instrument prawny Unii Europejskiej, umożliwiający państwom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotmo na prowadzenie efektywniejszej i skuteczniejszej współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzynarodowej. EUWT jest pierwszą tego typu instytucją, ktora posiada europejską osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym na mocy prawa unijnego i krajowego.

   

  Więcej informacji o publikacji: http://www.academiaeuropanostra.eu/index.php?ids=showNews&news=226#newsCont

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: