close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STYPENDIA FUNDACJI „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”

 • Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium

  „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”

  Uprzejmie informujemy, iż realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” projekt pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowany do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą będzie kontynuowany w 2019 r. Podobnie jak w ubiegłym roku, realizacja programu będzie odbywała się w dwóch etapach – w semestrze wiosennym roku akademickiego 2018/2019 oraz w semestrze jesiennym roku akademickiego 2019/2020.

  Szczegóły dotyczące trwającego obecnie naboru na semestr wiosenny 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.pol.org.pl  w zakładce „WNIOSEK O STYPENDIUM”.

  Każdy student aplikujący o stypendium zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza w Systemie Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS) oraz załączenia dokumentów wymienionych w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3 i 4.

   

  ----------------------

  Uprzejmie informujemy, że kompletny wniosek na I semestr roku akademickiego 2017/2018 (semestr zimowy) wraz z załącznikami należy przesłać w jednym pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB na adres e-mail: stypendia@pol.org.pl oraz pocztą na adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa (z dopiskiem: Stypendia)

  lub

  należy złożyć w sekretariacie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

   

  w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r. (obowiązuje data wpływu).

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów zamieszczone są w Regulaminie Stypendialnym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

   

  Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (www.pol.org.pl) w formie imiennej listy stypendystów do 6 listopada 2017 r.

   

  PLIKI DO POBRANIA:

  Regulamin Stypendialny – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
  Wniosek Stypendialny – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

   

  UWAGA!

  Wnioski niekompletne, na nieaktualnym formularzu i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Program stypendialny jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: