close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTYWNOŚĆ POLSKI PODCZAS PREZYDENCJI LITWY

 • Blisko 60 wizyt przedstawicieli polskich władz w Wilnie czyli polska aktywność podczas prezydencji Litwy w UE

   

  Wilno podsumowało osiągnięcia prezydencji litewskiej w Radzie UE.
  Gratulujemy Litwie dobrej prezydencji i pozytywnych ocen Brukseli!

   

  Zainspirowani przez gospodarzy, podsumowaliśmy polski wkład w litewską prezydencję. Warszawa aktywnie wspierała litewską prezydencję, o czym świadczyć mogą liczne wizyty polskich polityków. Warto odnotować:

  - wizytę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego)

  - wizytę marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza (inauguracja parlamentarna prezydencji)

  - wizytę wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka (inauguracja parlamentarna prezydencji)

  - wizytę ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego - dwukrotnie (Gymnich oraz szczyt PW)

  - 24 wizyty ministrów lub wiceministrów rządu RP

  - wizytę prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki

  - wizytę prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

  - ok. 25 wizyt posłów i senatorów polskich

  - 3 wizyty polskich europosłów

  Warto też wspomnieć o polskim wkładzie merytorycznym oraz inicjatywach, w tym:

  - stałym zaangażowaniu Warszawy oraz neiustających zabiegach dyplomatycznych na rzecz sukcesu szczytu Partnerstwa Wschodniego

  - polskiej inicjatywie wspólnej wizyty ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy, Danii oraz Holandii w Kijowie

  - przeprowadzeniu nieformalnego spotkania ministrów ds. spójności Grupy Wyszehradzkiej, krajów bałtyckich i nordyckich

  - koncercie I'Culture Orchestra - orkiestry składającej się z młodych utalentowanych muzyków z państw Partnerstwa Wschodniego oraz Polski na marginesie szczytu PW (prezent Polski dla Litwy z okazji prezydencji)

   

   

   

   

   

  29 listopada

   

  Euro posłanka D. Jazłowiecka (konferencja w/s zatrudnienia)
  28-29 listopada

   

  Prezydent RP B. Komorowski i Minister SZ RP R. Sikorski (Szczyt Partnerstwa Wschodniego)

   

  28-29 listopada

   

  Minister B. Zdrojewski (udział w koncercie I, Culture Orchestra)

   

  28 listopada

   

   

  Wiceminister gospodarki Andrzej Dycha (Eastern Partnership Business Forum)

   

  27-29  listopada

   

  Delegacja Sejmu RP: poseł A. Gałażewski, poseł J. Górczyński, p. J. Kowalska i delegacja Senatu RP: senator J. Obremski (spotkanie komisji SZ parlamentów UE i Parlamentu Forum na rzecz Demokracji)

   

   

   

   

   

  25- 26 listopada

   

  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marcin Kubiak (Nieformalne spotkanie Ministrów ds. Spójności oraz państw Grupy Wyszehradzkiej, krajów nordyckich i bałtyckich)

   

  24-25 listopada

   

  Poseł Mariusz Grad, członek Komisji ds. UE (spotkanie komisji środowiska i komisji samorządu terytorialnego parlamentów państw członkowskich UE)

   

  24-25 listopada

   

   Senator Stanisław Gorczyca i Andrzej Matusiewicz. (spotkanie przewodniczących komisji ochrony środowiska oraz administracji państwowej i samorządu organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru litewskiej prezydencji w Radzie UE).

   

  24-25 listopada 

   

  Sen. S. Gorczyca (spotkanie przewodniczących komisji ochrony środowiska oraz administracji państwowej i samorządu organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru litewskiej prezydencji w Radzie UE)

   

  20 listopada

   

   

   

   

  Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego M. Orłowska (Konferencja „Structural change promoting gender equality in research organisations”)

   

  10 - 11 listopada

   

  Wiceminister H. Mościcka-Dendys (IV Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego)

   

  27 - 29 października 

   

  Sen. E. Wittbrodt, Sen. M. Ziółkowski ( Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE (COSAC)

   

  15 - 18 października

   

  Sen. K. Kleina, Sen. M. Ziółkowski, Sen. E. Wittbrodt (Międzyparlamentarna Konferencja ds. Zarządzania Gospodarką i finansami UE).

   

  16 - 18 października

   

  Posłowie A. Głażewski, D. Rosati oraz A. Głażewski (Międzyparlamentarna Konferencja dot. zarządzania gosp. i fin. UE).

   

  16 - 17 października

   

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Daria Lipińska-Nałęcz

   

  9 - 11 października

   

  Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

   

  1 - 2 października

   

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski (Nieformalne Spotkanie Ministrów Kultury), przy okazji otwarcie wystawy  Instytutu Polskiego "Historia pewnego teatru" w związku ze 100-leciem Teatru na Pohulance.

   

  30 września  - 2 października

   

  Tomasz Półgrabski,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Nieformalne Spotkanie Ministrów Sportu)

   

  26 - 27 września

   

  Senator Andrzej Szewiński - Z-ca Przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP (spotkanie przewodniczących Komisji Edukacji, Nauki i Kultury oraz Komisji Rozwoju Społeczeństwa informatycznego)

   

  18 - 20 września

   

   

  Wiceminister Gospodarki RP A. Dycha (udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Energii)

   

  19 - 20 września

   

   

  Senator M. Ziółkowski ( w związku z konferencją na temat perspektyw wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach Partnerstwa Wschodniego)

   

  15 - 16 września

   

  Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej RP Pan Sławomir Nowak (nieformalne posiedzenie Rady ministrów transportu państw UE)

   

  12 - 14 września

   

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów RP Pan Jacek Dominik (nieformalne  posiedzenie Rady ECOFIN )

   

   

   

   

  11 - 14 września

   

  prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Marek Belka (seminarium Eurofi oraz posiedzenie ECOFIN)

   

  8 - 10 września

   

   

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Stanisław Kalemba ( nieformalne  spotkanie Ministrów Rolnictwa)

   

  5 - 6 września 

   

  Robert Kupiecki, Wiceminister Obrony Narodowej (Nieformalne  Spotkanie Ministrów Obrony)

   

  4 - 6 września

   

   

  W. Cimoszewicz, E. Wittbrodt, A. Owczarek oraz posłowie  - Andrzej Gałażewski (z-ca przewodniczącego Komisji ds. UE), Mariusz Antoni Kamiński (z-ca przewodniczącego Komisji ON), Jarosław Górczyński (członek Komisji SZ); Łukasz Andrzejczyk (sekretarz Komisji SZ).

  (Międzyparlamentarna  Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony)

   

  6 - 7 września

   

   

  Minister SZ RP R. Sikorski ( nieformalne   spotkanie Ministrów SZ (GYMNICH).

   

  29 - 30 sierpnia 

   

   

  Wiceminister Spraw Zagranicznych, Pani Henryka Mościcka-Dendys (nieformalne  spotkanie Ministrów ds. Europejskich podczas litewskiej prezydencji w Radzie UE)

   

  22 - 23 sierpnia

   

   

  Wiceminister Sprawiedliwości RP Wojciech Węgrzyn ( w związku z III Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych)

   

  21 - 22 lipca

   

   

  Senator Jerzy Chróścikowski, Senator Przemysław Błaszczyk, Poseł Mariusz Grad (spotkanie sejmowych komisji rolnictwa i obszarów wiejskich państw UE)

   

   

   

   

  18 - 19 lipca

   

  Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk

   

  18 - 19 lipca

   

  Minister Sprawiedliwości RP Marek Biernacki

   

  16 – 17 lipca

   

  Minister Środowiska RP Marcin Korolec

   

  11 - 12 Lipca

   

  Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Min. Pracy i Opieki Społecznej

   

  8 - 9  lipca

   

  Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Min. Zdrowia

   

  4 lipca

   

  Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak  (inauguracja parlamentarnego wymiaru prezydencji Litwy w Radzie UE).

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: