close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BIURO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. NARKOTYKÓW I PRZESTĘPCZOŚCI (UNODC)

 •  

  UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) jest główną instytucją światową powołaną do walki z nielegalnym obrotem narkotyków (środków odurzających) oraz przestępczością międzynarodową; jest odpowiedzialne za realizację programu Narodów Zjednoczonych do walki z terroryzmem. Utworzone w 1997 roku UNODC zatrudnia ok. 500 osób w swojej wiedeńskiej siedzibie oraz w 20 biurach terenowych i dwóch łącznikowych: w Nowym Jorku i Brukseli. Struktura UNODC opiera się na czterech filarach: operacyjnym, analitycznym, prawnym oraz administracyjnym.

   

  Celem UNODC w zakresie problematyki narkotykowej jest: podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z nadużywaniem narkotyków, wzmocnienie międzynarodowej współpracy i działań na rzecz zwalczania nielegalnej produkcji narkotyków, ich przemytu oraz przestępczości narkotykowej poprzez inicjatywy z zakresu upraw/rozwoju alternatywnego, monitorowanie nielegalnych upraw oraz realizację projektów wymierzonych w zwalczanie prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu narkotykowego.

   

  Celem UNODC w zakresie filaru przestępczości jest świadczenie pomocy przy reformie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i w konsekwencji wzmocnienie rządów prawa, promocja stabilnych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zwalczanie zagrożeń związanych z międzynarodową przestępczością zorganizowaną i korupcją.

   

  UNODC służy jako sekretariat dwóch komisji funkcjonalnych Rady Społeczno-Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC): Komisji Środków Odurzających (Commission on Narcotic Drugs) oraz Komisji Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice), a ponadto jako sekretariat Konferencji Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention against Corruption) oraz Konferencji Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (United Nations Convention against Transnational Organized Crime). Dokumenty i raporty dostępne są na stronie internetowej UNODC.

   

  W 2002 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rozszerzony program działalności dla filaru zapobiegania przestępczości UNODC, którego celem jest świadczenie pomocy państwom, na ich wniosek, przy ratyfikacji i implementacji uniwersalnych instrumentów prawa międzynarodowego przeciw terroryzmowi.

   

  Sieć 20-u biur terenowych UNODC prowadzi działalność w 150 krajach. Ich celem jest współpraca z rządami i organizacjami pozarządowymi na rzecz realizacji programów zapobiegania przestępczości i kontroli narkotyków dopasowanych do potrzeb poszczególnych państw.

   

  Dyrektorem Wykonawczym UNODC jest Jurij Fiedotow (Rosja). 

   

  Polska była wielokrotnym członkiem obydwóch komisji, jest stroną obydwóch konwencji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: