close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • PROGRAM

 •  

   

   

  Czwartek, 22 listopada 2018 r.

   

  9.00 - 9.30

   

  Rejestracja uczestników

   

  9.30 - 10.00

   

   

   

   

   

   

  Powitanie

   

  Pan Jerzy Baurski, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, Ministerstwo
  Spraw Zagranicznych

  Dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego

   

  10.00 -  10.45

   

   

   

   

   

   

  Wystąpienia inauguracyjne przedstawicieli wysokiego szczebla

   

  Pan Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

  Pani Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka, Rada Europy

  Pani Saida ben Garrach, Rzeczniczka Prezydenta Republiki Tunezji

  Dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

   

   

  10.45 - 11.00

   

  Zdjęcie grupowe

   

  11.00 - 11.15

   

  Przerwa kawowa

   

   

  11.15 - 12.45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Moderator:

   

   

  Mówcy:

   

   

   

  Sesja 1 Europejski Fundusz na rzecz Demokracji:

   

  „Media społecznościowe – potencjał czy zagrożenie?̏”

   

  Globalizacja, rewolucja internetowa i wynikająca z nich epoka cyfrowa spowodowały istotną zmianę w zwyczajach dotyczących konsumpcji mediów. Życie w „erze informacyjnej” wspieranej przez nowe narzędzia technologiczne pozwala na niespotykane dotąd rozprzestrzenianie się informacji. W samym środku rzeczywistości komunikacji „wielu do wielu” znajdują się internet i media społecznościowe.

   

  Eksplozja mediów społecznościowych jest postrzegana jako mająca wielki potencjał demokratyzujący i zwiększająca dostęp do informacji. Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, raz głośno stwierdził, że „dostęp do internetu jest prawem człowieka”. W dzisiejszych czasach media społecznościowe są wszechobecne w stopniu, który sprawił, że stały się one częścią ludzkiego DNA; weszły na stałe do codziennego życia ludzi i całych społeczeństw. W rezultacie platformy społecznościowe, będące wrotami do internetu, są obecnie największym źródłem informacji.

   

  Jednak jest też druga strona tego medalu, a media społecznościowe są doskonałym przejawem broni obosiecznej. Stwarzając nieograniczone możliwości, w równym stopniu niosą ze sobą poważne zagrożenia i wyzwania. Zwiększony dostęp do informacji istotnie tworzy zarówno możliwości, jak i otwiera drzwi do wielorakich form manipulacji z różnymi szkodliwymi skutkami, w tym podkopywania zaufania do mediów, a nawet do demokracji. Dlaczego? Nie tylko dlatego, jak wykazały liczne badania, że fałszywe informacje i dezinformacje są postrzegane jako bardziej interesujące od prawdy i dlatego szybciej się rozchodzą. Dzieje się tak głównie dlatego, że poprzez nagłaśnianie w ramach zamkniętego systemu, filtrów, algorytmów i innych „brudnych” technik, platformy mediów społecznościowych przyczyniają się do manipulacji i zniekształcania rzeczywistości i niejawnie, lecz skutecznie wpływają na opinię publiczną na całym świecie. Afera, jaka wybuchła wokół Cambridge Analytica – firmy analitycznej zatrudnionej przez kampanię Prezydenta Donalda Trumpa przed wyborami w 2016 r., która miała dostęp do danych milionów użytkowników Facebooka – ukazuje wagę ryzyk i zagrożeń, jakie dla ugruntowanego społeczeństwa niosą media społecznościowe.

   

  W następstwie kryzysu związanego z danymi użytkowników Facebooka wywołanego przez firmę Cambridge Analytica, na przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim Mark Zuckerberg przyznał, że „nie podeszliśmy do naszej odpowiedzialności wystarczająco szeroko i to był błąd. Przepraszam”. Istotnie dostęp do internetu jest nie tylko prawem, ale przede wszystkim nakłada wielką odpowiedzialność. W kontekście tej odpowiedzialności należy zachować ostrożność przy poszanowaniu wolności poglądów i słowa, prywatności, ochrony danych i jednocześnie zapobiegać wszelkim nadużyciom na tym polu.

   

  Po tej czarnej chwili pierwotna wiara w pozytywny potencjał mediów społecznościowych doznała poważnego uszczerbku. Niemniej jednak wielu ludzi nadal postrzega je jako pozytywną i nadal bardzo ważną siłę na rzecz dobra. „Chcę to naprawić” powiedział Mark Zuckerberg. Czy afera ta będzie katalizatorem pozytywnych zmian? Jakie są kolejne niezbędne kroki potrzebne do tego, by uniknąć dalszego niewłaściwego wykorzystywania danych? Jaką rolę odgrywa państwo, sektor prywatny, w tym giganty technologiczne i środki masowego przekazu oraz społeczeństwo obywatelskie?

   

  Pan Andy Pryce, Kierownik Programu Zwalczania Dezinformacji i Rozwoju Mediów, Wydział ds. Rosji, Departament Europy Wschodniej i Azji Środkowej, Foreign and Commonwealth Office (Wielka Brytania)

   

  Pani Marta Ardashelia, Redaktor Naczelna, Sova News (Gruzja)
  Pani Tatjana Udovičić, portal internetowy Žurnal (Bośnia i Hercegowina)
  Pan Assaad Thebian, Gherbal Initiative (Liban)
  Pani Nika Aleksejeva, Kierownik Naukowy Medycyny Sądowej w Krajach Bałtyckich, Laboratorium Cyfrowe do Badań Sądowych, Rada Atlantycka (Łotwa)

   

  12.45 - 13.45

   

   

  Lunch

   

  13.45 - 15.15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wprowadzenie:

  Moderator:

   

  Mówcy:

   

   

   

   

  Sesja 2 Wspólnota Demokracji we współpracy z International IDEA:

   

  „Nowe instrumenty odpowiedzialności obywatelskiej i publicznej”

   

  Jedno z głównych postanowień Deklaracji Warszawskiej brzmi „każdy człowiek ma prawo do wolności słowa i wyrażania swoich opinii, w tym do wymiany i odbioru myśli i informacji za pomocą wszelkich środków przekazu ponad granicami” (art. 4). To odważne potwierdzenie podstawowej wartości demokratycznej w chwili podpisania Deklaracji w czerwcu 2000 r. pozostaje nadal aktualne. Niemniej jednak szybkie i bezprecedensowe postępy technologiczne stworzyły nowy świat komunikacji wraz z konkretnymi możliwościami i wyzwaniami.

   

  Technologia zmieniła sposób kontaktowania się obywateli z innymi obywatelami i z własnym rządem. Media społecznościowe stworzyły nowe możliwości związane z coraz szerszym włączeniem społecznym, sprzyjając odpowiedzialności i przejrzystości w instytucjach publicznych oraz umacniając kontrolę obywatelską. W wielu częściach świata platformy te mobilizują i umacniają ludzi, skutecznie zastępując media tradycyjne i inne formy zbiorowego wyrażania opinii publicznej. Cyfryzacja umożliwiła i katalizuje tworzenie otwartych rządów na całym świecie, a niektóre z nich współtworzą teraz Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów, wielostronną inicjatywę mająca na celu upodmiotowienie obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w demokratycznym procesie podejmowania decyzji.

   

  Sesja ta stworzy platformę dla otwartej dyskusji między ekspertami i praktykami na temat możliwości i wyzwań, przed którymi współczesne demokracje zostały postawione w obliczu nowych technologii, skupiając się na określeniu i wymianie najlepszych praktyk jako podstawy do dalszych przemyśleń i działań. Proponowane zagadnienia do dyskusji mogą dotyczyć następujących rozważań: jak zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w instytucjach publicznych za pomocą technologii oraz jak wykorzystać technologie do zmiany procesów odgórnego podejmowania decyzji politycznych.

   

   

  Pan Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji (USA)

  Pani Patricia Galdamez, Starszy Doradca, Wspólnota Demokracji (Salwador)

   

  Pan Alberto Fernandez Gibaja, Kierownik Programu ds. Politycznego Uczestnictwa i Reprezentacji, International IDEA (Hiszpania)

  Pan Nikolai Kvantaliani, Dyrektor Stowarzyszenia “New Group” (Białoruś)

  Pani Vardine Grigoryan, Koordynator ds. Monitorowania demokracji i sprawozdawczości w Helsińskim Zgromadzeniu Obywatelskim - Vanadzor (Armenia)

  Pani Karolina Wysocka, Ekspert, Wspólnota Demokracji (Polska)

  16.30 - 17.30           

  Wizyta w Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie (tylko za zaproszeniem)

  18.00 - 20.00

  Uroczysta kolacja (tylko za zaproszeniem)

   

  Piątek, 23 listopada 2018

   

   

  8.30 - 09.00

   

  Rejestracja uczestników

   

   

  9.00 - 10.30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Warsztaty Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) „Młodzież, nowoczesne technologie i media społecznościowe versus demokracje na świecie” (tylko dla społeczeństwa obywatelskiego)

   

  Pani Augusta Featherston, Oficer łącznikowy ds. Młodzieży oraz Demokratycznych Rządów, ODIHR (USA)

   

  Według panującej w wielu miejscach Europy narracji, młodzi ludzie nie angażują się w życie obywatelskie i polityczne, co wyraża się poprzez swego rodzaju „apatię polityczną”. Niska frekwencja w wyborach, skrajnie niski odsetek młodych ludzi w szeregach partii politycznych lub brak wiedzy potrzebnej do podejmowania przemyślanych decyzji wyborczych to często podawane przykłady tej apatii. Jednak konwencjonalne sposoby pomiaru zaangażowania politycznego z reguły nie obejmują niewyborczego/nieformalnego zaangażowania politycznego, wymiany informacji i innych form działalności i orędowania skupionych wokół konkretnych spraw. Te nieformalne metody zaangażowania są zazwyczaj preferowane przez młodych ludzi, a wielu z nich szuka kreatywnych narzędzi zaangażowania, by dzielić się swoimi przemyśleniami i wywierać wpływ na politykę oraz podejmowanie decyzji. Nowe technologie komunikacyjno-informacyjne (ICT), w tym media społecznościowe i platformy internetowe, oferują młodym ludziom pełen wachlarz możliwości zaangażowania obywatelskiego, od sposobności określenia i badania spraw ważnych po przekazywanie sobie informacji i nawiązywanie kontaktów z myślącymi podobnie rówieśnikami w dowolnej sprawie. Narzędzia te umożliwiają uczestnictwo w życiu publicznym, zapewniając różnorodność opinii wyrażanych w sferze publicznej.

   

  Około 65% ludności zamieszkującej region OBWE ma dostęp do internetu, a wskaźnik penetracji telefonii komórkowej na tym obszarze zbliża się do 100%. Widzimy jak nowe technologie są coraz większym wyzwaniem dla tradycyjnych instytucji demokratycznych, by umocnić demokrację i uwzględnić te narzędzia w ofercie wyborczej i mandatach funkcyjnych. W tym okresie przejściowym szczególnie istotna jest rola, jaką nowe technologie mogą odegrać w relacjach między demokratycznymi instytucjami a obywatelami, gdyż platformy te otwierają nowe drogi komunikowania się, rzecznictwa i odpowiedzialności.           

   

  Podczas tych interaktywnych warsztatów będą poruszane tematy związane z krzyżowaniem się młodzieży i wpływem nowoczesnych technologii, w tym szczególnie mediów społecznościowych, na demokracje w Europie i poza nią. Zaproszeni prelegenci przedstawią przykłady nowoczesnych narzędzi skutecznego angażowania młodzieży w polityczną działalność mimo różnych barier.

   

  9.00 - 10.30

   

   

  Wprowadzenie:

  Moderator:

  Mówca:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wydarzenie Wspólnoty Demokracji: “Najlepsze praktyki państw członkowskich Wspólnoty Demokracji w angażowaniu się w ochronę społeczeństwa obywatelskiego".

   

  Pan Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji (USA)

  Pani Patricia Galdamez, Starszy Doradca, Wspólnota Demokracji (Salwador)

  Pan Paweł Wierdak, Dyrektor Biura, Biuro Rady Europy w Warszawie (Polska)

   

  Wydarzenie obejmie prezentację ww. publikacji oraz panel dyskusyjny na temat najlepszych praktyk i wyzwań związanych z angażowaniem się poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty Demokracji w ochronę społeczeństwa obywatelskiego. Będzie również okazją do omówienia konkluzji publikacji. Proponowane punkty dyskusji będą dotyczyły:

   

  • Ogólnych tendencji w przestrzeni społeczeństw obywatelskich w państwach członkowskich Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji.

  • Przykładów tworzenia ram prawnych funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

  • Szczególnych kroków podjętych przez państwa w celu stworzenia bezpiecznego i sprzyjającego otoczenia dla społeczeństwa obywatelskiego.

  • Szczególnych wyzwań stojących przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz działań, które państwa mogą podjąć w celu ochrony organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

  • Dalszych zaleceń a także sugerowanych obszarów przyszłych badań w zakresie angażowania oraz ochrony społeczeństwa obywatelskiego.

   

   

   

  10.30 - 10.45

   

   

  Przerwa kawowa

   

   

  10.45 - 11.00

   

   

  Powitanie

   

   

  11.00 - 12.30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Moderator:

  Mówcy:

   

   

   

   

   

  Sesja 3 Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE:

   

  „Wolne wybory we współczesnych czasach”

   

  Wybory demokratyczne są uznawane wszędzie na świecie za kamień węgielny demokracji i postrzegane jako jeden z kluczowych elementów długofalowego bezpieczeństwa i stabilności. Szereg międzynarodowych zobowiązań i standardów dotyczących demokratycznych wyborów, w tym zobowiązania OBWE, służą zagwarantowaniu zasady, że wola ludzi, swobodnie wyrażona w okresowych i prawdziwych wyborach, stanowi podstawę dla władzy rządu.

   

  W celu nadania tej zasadzie sprawczości, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi, państwa mają obowiązek zapewnić jak największą inkluzywność praw wyborczych. Wszyscy obywatele, bez czynienia między nimi różnic i stawiania im ograniczeń, powinni korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. To zobowiązanie do uniwersalizmu wymaga stworzenia warunków niedyskryminujących nikogo w uczestniczeniu w procesie wyborczym, mimo że każdy kraj może sam określać, kto jest uprawniony do udziału w nim. W celu wykonania tego prawa, wiele krajów wprowadziło specjalne środki promujące udział kobiet, mniejszości i osób niepełnosprawnych oraz środki eliminujące ograniczenia, które mogą mieć wpływ na inne marginalizowane grupy z powodu wymagań związanych z miejscem zamieszania, wcześniejszych wyroków skazujących, znajomości języka lub wykształceniem.

   

  Ta dyskusja panelowa pozwoli omówic wyzwania i dobre praktyki związane z popieraniem i realizacją inkluzywnego procesu wyborczego. Paneliści reprezentujący ważne międzynarodowe organizacje będą dzielić się swoimi doświadczeniami z całego świata, ze szczególnym naciskiem na nowe technologie, które mogą ułatwić lub utrudnić inkluzywne uczestnictwo.

   

  Dr Richard Lappin, Wicedyrektor Departamentu ds. Wyborów ODIHR (Wielka Brytania)

  Pani Olufunto Akinduro, Kierownik ds. Wyborów i Procesów Politycznych, Electoral Institute for Sustainable Democracy w Afryce (Nigeria)

  Pani Giovanna Maiola, Specjalista, Obserwacja Wyborów i Wspieranie Demokracji UE (Włochy)

  Dr Armin Rabitsch, Dyrektor, Wahlbeobachtung.org (Election-Watch.EU) (Austria)

   

  12.30 - 13.30

   

  Lunch

   

   

  13.30 - 15.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Moderator:

  Mówcy:

   

   

   

   

   

   

  Sesja 4 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych:

   

  „Innowacyjne podejście do kwestii zapobiegania konfliktom”

   

  Zmieniający się zakres i charakter współczesnych konfliktów stanowi istotne wyzwanie dla powszechnego zobowiązania wynikającego z Karty ONZ, by „uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny”. Konflikty i wojny na pozór lokalne często przekraczają granice państwowe i obejmują swoim zasięgiem całe regiony oraz części świata. Istnieją powiązania między bezpieczeństwem wewnętrznym a międzynarodowym, które sprawiają, że skuteczne i wszechstronne działania na rzecz zapobiegania konfliktom również zwiększają bezpieczeństwo na poziomie krajowym.

   

  Ponadto ewolucja konfliktów ujawniła luki w prawie międzynarodowym i postawiła społeczność międzynarodową w obliczu wyzwania polegającego na dostosowaniu mechanizmów utworzonych kilkadziesiąt lat temu. Współczesny świat, nękany zagrożeniami asymetrycznymi i hybrydowymi oraz niedookreślonymi konfliktami, każde nam skonfrontować się z koniecznością znalezienia praktycznych i prawnych rozwiązań tych problemów. Jednak dynamiczna sytuacja międzynarodowa nie pozwala nam zapomnieć o takich zasadach, jak prawo narodów do samostanowienia, nienaruszalność granic, obowiązek przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Nasze przywiązanie do międzynarodowego porządku prawnego jest niezbędnym elementem budowania, dla nas i przyszłych pokoleń, świata opartego na sile prawa, a nie ma prawie siły.

   

  Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ Polska przywiązuje szczególną wagę do kwestii zapobiegania konfliktom i mediacji. Jest to również spójne z wizją i działalnością Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa, by usprawnić działania związane z zapobieganiem konfliktom i utrzymaniem pokoju jako priorytetu ONZ oraz wdrażać podejście holistyczne do programu utrzymania pokoju opartego na filarach bezpieczeństwa, prawach człowieka i rozwoju.

   

  W kontekście zapobiegania konfliktom, istnieje pilna potrzeba realizacji potencjału 1,8 miliarda młodych ludzi na całym świecie, by móc korzystać z ich wsparcia i wkładu w pokój. Upodmiotowienie i udział młodzieży są niezbędne dla zwiększenia inkluzywności i równości naszych społeczeństw. Młodzi ludzie są kamieniem węgielnym zrównoważonego rozwoju i trwałego pokoju, gdyż przynoszą innowacyjność, rozwój i zmianę.

   

  Dr Sławomir Dębski, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Polska)

  Prof. John Packer, Dyrektor Human Rights Research and Education Centre, The University of Ottawa (Kanada)

  Dr Wojciech Wilk, Prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Polska)

  Prof. Ahmet Sözen, Uniwersytet Wschodniośródziemnomorski (Cypr)

  15.00 - 15.30

   

   

   

   

  Podsumowanie

   

  Pan Thomas Garret, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji

  Pan Jerzy Pomianowski, Dyrektor Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji

  Dr Richard Lappin, Wicedyrektor Departamentu ds. Wyborów ODIHR (Wielka Brytania)

  Pan Jerzy Baurski, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: