close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • STRONA GŁÓWNA

 • Współpraca na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych była głównym tematem środowego spotkania podsekretarz stanu Henryki Mościckiej-Dendys z Yves`em Leterme, Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Instytutu na rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej (International Institute for Democracy and Electoral Assistance).

  Yves Leterme przedstawił główne obszary działalności International IDEA, jakimi są m.in. pomoc państwom w koordynacji procesów wyborczych, wzmacnianie udziału społeczeństwa w życiu publicznym oraz działanie na rzecz rozwoju i demokracji. Zwrócił uwagę, że Polska prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną w zakresie promocji i wspierania procesów demokratyzacyjnych na świecie. – Chcemy zacieśniać współpracę, zarówno poprzez uczestnictwo w projektach jak i  w organizacji poszczególnych wydarzeń – podkreślili rozmówcy.

   

  - Polska chce dzielić się z innymi krajami swoim doświadczeniem w transformacji politycznej, gospodarczej i w obszarze zachowania środowiska naturalnego – zaznaczyła wiceminister Mościcka-Dendys. Zwróciła uwagę na dwie ważne polskie inicjatywy – Warszawski Dialog na rzecz Demokracji oraz Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy. Wspomniała też o działalności powołanego z inicjatywy Polski Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

   

  International IDEA jest międzyrządową organizacją utworzoną  w 1995 roku w Sztokholmie, która posiada status obserwatora przy ONZ. Yves Leterme zajmuje stanowisko Sekretarza Generalnego organizacji od czerwca 2014 roku. Wcześniej był między innymi premierem Belgii i zastępcą Sekretarza Generalnego OECD.

  M_J_0004

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: