close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • O KONFERENCJI

 •  

  Doświadczenia polskiej transformacji po 1989 r. pokazały, jak ważne jest kształtowanie przestrzeni swobód obywatelskich, budowa państwa prawa, poszanowanie praw człowieka i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dzieląc się własnym doświadczeniem, Polska coraz bardziej angażuje się w promowanie demokracji oraz we wspieranie transformacji demokratycznej w państwach europejskiego sąsiedztwa, jak również innych państw, których społeczeństwa wstąpiły na drogę zmian prowadzących do demokratyzacji systemu rządów.

   

  Jednocześnie wzrasta nasza aktywność na rzecz tworzenia infrastruktury instytucjonalnej międzynarodowej współpracy na polu promowania demokracji. To w Warszawie powstał Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji. W wyniku polskiej inicjatywy Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejska Służba Działań Zewnętrznych oraz państwa członkowskie UE zaangażowane są w rozwój Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – European Endowment for Democracy (EED). Fundusz jest pierwszym projektem Unii Europejskiej dedykowanym wyłącznie promowaniu działań zmierzających do budowania środowiska sprzyjającego demokratycznej transformacji w karach europejskiego sąsiedztwa.

   

  Działania Polski w zakresie promowania wartości demokratycznych wymagają ustanowienia stałego forum wymiany dobrych praktyk oraz ekspertyz w zakresie ewolucji systemów demokratycznych, a także postępów w zakresie rozwoju procesów transformacji demokratycznej w różnych częściach świata, szczególnie na obszarze europejskiego sąsiedztwa. Mamy ambicje, aby funkcje takiego forum spełniało wydarzenie pod nazwą Warszawski Dialog na rzecz Demokracji.

   

  Wydarzenie odbywa się w formie cyklicznych konferencji – seminariów, mających na celu stałe monitorowanie ewolucji środowiska międzynarodowego dążącego do demokracji oraz tworzenie rekomendacji, głównie dla organizacji międzynarodowych zajmujących wspieraniem transformacji demokratycznej. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich osób, instytucji i organizacji, działających na rzecz promocji demokracji, rządów prawa i praw człowieka.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: