close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • Siedziba: Warszawa/Polska

  Stanowisko: Wykładowca

  Instytucja: Uniwersytet Warszawski

   

  Zbigniew Bujak jest polskim politykiem, działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL, posłem na Sejm I i II kadencji. Ukończył studia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat 80. zaangażowany był w działalność opozycyjną. W 1989 r. uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Był jednym z założycieli Agory S.A., wydawcy m.in. „Gazety Wyborczej”. Został posłem na Sejm I kadencji z ramienia Ruchu Demokratyczno-Społecznego oraz II kadencji z listy Unii Pracy. Należy do Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Pracuje m.in. jako wykładowca na  Uniwersytecie Warszawskim. Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego, w sierpniu 2011 r., został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce.

 • GALERIE