close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 •  

  Temat przewodni drugiej edycji WDD brzmiał  „Online i offline. Od środowiska wirtualnego do demokracji realnej”. W trakcie konferencji omówiony został wpływ nowych technologii komunikacyjnych na tworzenie się środowiska sprzyjającego rozwojowi demokracji. Podejmowane byłytematy oddolnych i odgórnych procesów demokratyzacyjnych w perspektywie regionalnej oraz globalnej, kwestie sprawiedliwości transformacyjnej, odbudowy społeczeństwa obywatelskiego oraz roli kobiet w społeczeństwach w okresie przemian.

   

  Program Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji 2013 obejmował cztery debaty tematyczne:

   

  - Demokracja – marzenie i rzeczywistość

  - Sprawiedliwość transformacyjna - archiwa i dokumentacja w czasach przemian

  - Demokracja online versus demokracja offline

  - Rola kobiet w okresie transformacji i w życiu politycznym

   

  Rekomendacje opracowane podczas WDD  przedstawiono podczas Światowego Forum na rzecz Demokracji, organizowanego przez Radę Europy w Strasburgu w dniach 27-29 listopada 2013 r.

   

   

   
   
   
   
   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: