close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • AKTUALNOŚCI

 • Tegoroczne dyskusje poświęciliśmy zagadnieniu nowych technologii i ich roli w procesach demokratyzacji oraz poszanowania praw człowieka. Polska wspiera promowanie praw człowieka we wszystkich dziedzinach – w internecie i poza nim – mówił wiceminister Piotr Wawrzyk otwierając kolejną edycję „Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji”.

   

  Warszawski Dialog na rzecz Demokracji to wydarzenie cykliczne, które już po raz siódmy odbywa się w stolicy naszego kraju. Tegoroczna jego edycja była skoncentrowana wokół potencjału i wyzwań płynących z rosnącej roli nowych technologii na współczesnej scenie politycznej. Głównym tematem rozmów ekspertów z całego świata był wpływ nowych mediów na procesy demokratyzacji i poszanowania praw człowieka. Nowe technologie są bowiem z jednej strony przystępnym narzędziem dostępu do informacji i skutecznym kanałem bezpośredniej komunikacji, a z drugiej – polem działań dezinformacyjnych. Wpływ tych ostatnich m.in. na wolne wybory w demokratycznych społeczeństwach jest coraz częściej widoczny i coraz trudniej podważalny. Wszystko to realnie zmienia rzeczywistość, w której żyją współczesne społeczeństwa, i sprawia, że współczesne demokracje przybierają nową formę: Demokracji 2.0. 
   
  W centrum zainteresowania prelegentów znalazły się przede wszystkim najbliższe odbiorcom media społecznościowe – szczególnie w kontekście fałszywych wiadomości (fake news) i wolnych wyborów. Celem konferencji było również przyjrzenie się rosnącej roli nowych narzędzi komunikacji.
   
  Liczę na to, że owocem dyskusji będzie wypracowanie sposobów, w jakie należy wspierać korzystanie z internetu i nowoczesnych technologii dla promowania praw człowieka – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji.
   
  Polska, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, przywiązuje szczególną wagę do potencjału nowych mediów w zapobieganiu konfliktów i mediacjach. Dlatego też jednym z ważnych wątków konferencji było innowacyjne podejście do tego zagadnienia, wykorzystujące narzędzia dostarczane przez media społecznościowe.
   
  W programie Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji 2018 znalazły się sesja otwierająca konferencję z udziałem przedstawicieli polskiego MSZ, a także gości wysokiego szczebla z kraju i zagranicy oraz cztery debaty panelowe, uzupełniane przez sesje pytań i odpowiedzi z udziałem publiczności.
   
  Efektem konferencji będzie skatalogowanie doświadczeń z różnych regionów świata. Pozwoli to na określenie działań, jakie rządy, społeczeństwa obywatelskie i organizacje międzynarodowe mogą podejmować w przyszłości. Zestawy rekomendacji, opracowane na bazie wniosków z dyskusji, zostaną przekazane międzynarodowym forom, poświęconym wspieraniu demokracji i praw człowieka.
   
  Warszawski Dialog na rzecz Demokracji jest organizowany od 2012 r. Podczas dwudniowej konferencji przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji i nauki, pochodzący z ponad 30 krajów, wymieniają poglądy i dzielą się wypracowanym know-how, związanym z konsolidowaniem demokracji, wzmacnianiem instytucji demokratycznych, wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego i przestrzegania praw człowieka.
   

   


   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: