close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • AKTUALNOŚCI

 • Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w MSZ, przedstawiła rekomendacje Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji podczas Światowego Forum na rzecz Demokracji obywającego się w dniach 3 - 5 listopada 2014 r. w Strasburgu.

  Wiceminister Henryka Mościcka-Dendys przedstawiła rekomendacje Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji, konferencji  zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniach 23-25 października 2014 r.

   

  Rekomendacje przygotowane przez uczestników warszawskiej konferencji to cenny wkład w wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz promocji demokracji i aktywności obywateli w życiu publicznym. Są praktycznymi wskazówkami i inspiracją dla pro-demokratycznych działaczy, szczególnie młodzieży, na całym świecie. 

   

  Młodzi ludzie są głosem przyszłości, który można usłyszeć już dziś. Naszą rolą jest promowanie uczestnictwa politycznego i obywatelskiego młodzieży oraz wzmacnianie potencjału działania młodych liderów – powiedziała podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys podczas Światowego Forum na rzecz Demokracji w Strasburgu.

   

  Od 3 do 5 listopada br. w Strasburgu odbywa się sesja Światowego Forum na rzecz Demokracji. Forum jest cykliczną konferencją organizowaną przez Radę Europy we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Aktywny udział w Forum biorą przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, organizacji pozarządowych, świata mediów, nauki, jak również młodzi liderzy Europy?. Temat przewodni tegorocznego Forum brzmi: „Od uczestnictwa do rzeczywistego wpływu: czy młodzież może odnowić oblicze demokracji?” (From participation to influence: can youth revitalise democracy?)

  Strasbourg-20141105-00163
  Strasbourg-20141105-00167
  Strasbourg-20141105-00170
  Strasbourg-20141105-00171

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: