close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 3 października 2019 r. odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji. Tegoroczna konferencja zorganizowana zostanie pod hasłem Wolność religii i wyznania jako filar demokracji.

   

  Warszawski Dialog na rzecz Demokracji jest cykliczną konferencją, organizowaną od 2012 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w porozumieniu z partnerami. W tym roku MSZ zaprosił do współpracy m.in. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wspólnotę Demokracji, Instytut Pamięci Narodowej, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Co roku w wydarzeniu uczestniczy liczne grono przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, reprezentantów środowiska akademickiego, organizacji międzynarodowych i polityków z całego świata. Celem spotkania jest dyskusja nad ewolucją znaczenia demokracji, wyzwaniami stojącymi przed społeczeństwami demokratycznymi oraz do demokracji dopiero dążącymi.

   

  Celem tegorocznego spotkania będzie zwrócenie uwagi na wpływ wolności religii na poziom demokracji i procesy transformacyjne na świecie. Aktualność tego zagadnienia jest tym większa, że wzrasta liczba krajów ograniczających swobody religijne. Uczestnicy spotkania podejmą także temat relacji między państwem a religią, kwestie związane z dialogiem międzyreligijnym oraz sposobami budowania tolerancji i porozumienia ponad podziałami.

   

  Dobór tematu przewodniego konferencji wynika bezpośrednio z polskich priorytetów w zakresie praw człowieka i jest naturalną konsekwencją dotychczasowego zaangażowania Polski w promocję wolności religii i wyznania jako uniwersalnego prawa człowieka, przynależnego każdej jednostce bez względu na szerokość geograficzną i uwarunkowania kulturowe. Od kilku lat postulujemy zwiększenie aktywności organizacji międzynarodowych na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości religijnych oraz zapewnienia wolności religii i swobody wyznania oraz ochrony ofiar prześladowań religijnych, w szczególności chrześcijan. Podnosimy te kwestie m.in. na forum III Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Rady Praw Człowieka ONZ, Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Polska była też inicjatorem przyjętej w maju 2019 r. rezolucji ZO NZ ustanawiającej Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy na tle religijnym, który będzie obchodzony co roku 22 sierpnia.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: