close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • AKTUALNOŚCI

 • W dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się szósta edycja międzynarodowej konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji. Tematem przewodnim tegorocznych obrad będzie hasło Dialog w demokracji, demokracja w dialogu.

  Warszawski Dialog na rzecz Demokracji, organizowany od 2012 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z partnerami, co roku gromadzi liczne grono przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, reprezentantów środowiska akademickiego, organizacji międzynarodowych i polityków z różnych zakątków świata, by otwarcie dyskutować o wyzwaniach stojących przed demokracją i poszukiwać możliwości wspierania procesów przemian.

  Celem tegorocznej konferencji będzie podkreślenie roli dialogu na rzecz poszanowania praw człowieka i wolności oraz wzmocnienia demokratycznych instytucji. Sesje panelowe zostaną poświęcone takim zagadnieniom jak wolne i niezależne media, dialog międzywyznaniowy i sprawiedliwość transformacyjna oraz rola młodych ludzi w kształtowaniu inkluzywnego systemu politycznego.

  Do współpracy przy organizacji konferencji zaproszeni zostali: Instytut Pamięci Narodowej, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Wspólnota Demokracji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: