close

 • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji

   

 • AKTUALNOŚCI

 • Przesłanie Sekretrza Generalnego ONZ z okazji szóstej edycji Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji „Dialog w demokracji, demokracja w dialogu”.

  Demokracja to dialog. Fundamentem demokracji jest zaangażowanie własne i innych. Tłumienie dialogu zagraża demokracji.

   

  Dlatego właśnie demokracja, dobre rządzenie i praworządność są podstawą „Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” – strategii mającej na celu pokój i dobrobyt na zdrowej planecie, która została przyjęta przez wszystkie 193 Państwa Członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

   

  Demokracje ugruntowane, nowe i te dopiero rodzące się stają dziś przed coraz większymi wyzwaniami, takimi jak zanikanie przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego. Demokratyczne rządy to najlepszy sposób na rozwiązanie problemów, które są udziałem wszystkich społeczeństw.

   

  Demokracja to coś znacznie więcej niż regularne przeprowadzanie wyborów. Oznacza ona politykę angażującą, która daje głos kobietom, ludziom młodym, mniejszościom religijnym i kulturowym oraz najsłabszym. Oznacza odpowiedzialne instytucje i swobodne korzystanie z praw człowieka.

   

  Demokracja nikomu nie jest dana raz na zawsze. Wszyscy musimy nad nią nieustannie pracować. Dziękuję Państwu za to, że pochylacie się nad tymi ważnymi kwestiami i życzę owocnych obrad.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: