close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • EKONOMIA

 • Wydział Ekonomiczny realizuje zadania w zakresie analizy rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Zajmuje się monitorowaniem polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w sektorach priorytetowych dla polskiej gospodarki oraz współpracuje z administracją amerykańską, agencjami rządowymi, jak również organizacjami pozarządowymi w celu ułatwienia współpracy bilateralnej. Działania wydziału mają na celu dokonanie analizy wpływu rozwoju sytuacji gospodarczej kraju urzędowania na interesy gospodarcze Polski oraz sygnalizowanie potencjalnych problemów w dwustronnych stosunkach gospodarczych.

  Pracownicy Wydziału Ekonomicznego gromadzą i na bieżąco analizują stanowiska kraju urzędowania, a także informacje prasowe, publikacje instytutów naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych oraz formułują wnioski dla polskiej zagranicznej polityki ekonomicznej.

  Informacje istotne dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej z partnerami ze Stanów Zjednoczonych (m.in. dotyczące procedur, stawek celnych, promocji, analiz barier inwestycyjnych i eksportowych), znajdują się na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych pod adresem: http://washington.trade.gov.pl/pl/

   

  Lista tematów prowadzonych przez Sekcję Ekonomiczną:

   

  • rozwój gospodarczy USA,
  • wewnętrzna i zewnętrzna polityka ekonomiczna USA,
  • współpraca USA na forum gospodarczych organizacji międzynarodowych,
  • stosunki gospodarcze pomiędzy USA a Polską,
  • stosunki gospodarcze pomiędzy USA a Unią Europejską,
  • analiza polityki w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatycznych,
  • analiza polityki rolnej USA oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych,
  • analiza polityki zdrowotnej, ochrony zdrowia i nowych technologii,
  • analiza rynku pracy i polityki zatrudnienia,
  • analiza polityki rozwoju międzynarodowego,
  • monitorowanie polityki w zakresie badań i rozwoju,
  • współpraca wojskowa (aspekty gospodarcze),
  • ochrona prawa własności intelektualnej oraz ochrona praw i interesów polskich podmiotów gospodarczych i podejmowanie interwencji wobec władz amerykańskich w przypadku ich naruszania,
  • promowanie Polski jako wiarygodnego partnera w kontaktach handlowych i inwestycyjnych oraz polskich osiągnięć gospodarczych,
  • rozbudowa polsko – amerykańskiej bazy traktatowej i tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego.

   

   

  Jednocześnie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. i Zagraniczne Biuro Handlowe z siedzibą w Waszyngtonie przejęło zadania dotychczas realizowane przez zlikwidowany Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w tym, m.in.:

   

  • udzielanie informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki),
  • współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami otoczenia biznesowego,
  • organizację szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,
  • weryfikację partnerów biznesowych,
  • organizację misji gospodarczych,
  • pomoc we wprowadzeniu produktów na rynek,
  • tworzenie kampanii promocyjnych i medialnych.

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: