close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NO OBJECTION LETTER

 • Obowiązuje następująca procedura starań o zmianę statusu wizowego:

   

  1. Departament Stanu USA na prośbę zainteresowanego otwiera sprawę, nadaje jej numer (waiver review file number) i informuje jakich
   dokumentów będzie jeszcze wymagać (wśród nich może być żądanie "No Objection Letter" rządu polskiego.
   Wszystkie informacje o wymaganiach Departamentu Stanu można znaleźć pod adresem internetowym http://www.travel.state.gov/ .
  2. Następnie zainteresowany występuje do Ambasady Polskiej z prośbą o wystawienie "No Objection Letter" i przekazanie jej do Departamentu Stanu.

  Aplikacja do Ambasady Polskiej o "No Objection Letter" powinna zawierać:

   

  1/ Podanie z prośbą o wystawienie noty i przekazanie jej do Departamentu Stanu.

   

  W podaniu należy umieścić następujące dane:

  * imię (imiona) i nazwisko;

  * aktualny adres;

  * datę urodzenia - dzień, miesiąc (słownie), rok;

  * miejsce urodzenia (kraj, miejscowość);

  * wykształcenie (uczelnia, kierunek, stopień naukowy);       

  * numer sprawy (waiver review file number).

   

  2/ Oświadczenie o braku zobowiązań alimentacyjnych w Polsce z własnoręcznym podpisem poświadczonym przez
  notariusza (w USA public notary).

  3/ Informację lub oświadczenie o stosunku pracy w Polsce (urlop bezpłatny, rozwiązana umowa o pracę, nie pracował, itp.)z własnoręcznym podpisem poświadczonym przez notariusza (w USA public notary).

  4/ Kopie stron paszportu z danymi personalnymi i z aktualną wizą.

  5/ Kopię listu sponsora - pracodawcy amerykańskiego (nie jest konieczna).

   

  Uwaga: prosimy nie przysyłać żadnych innych dokumentów. Jeśli aplikant chciałby za pośrednictwem ambasady wysłać do DS dodatkowe dokumenty, powinien to wyraźnie zaznaczyć w podaniu, a dokumenty przygotować zgodnie z wymaganiami DS.

   

  Aplikację należy wysłać na adres:

  Embassy of the Republic of Poland
  2640 16th Street, N.W.
  Washington, DC 20009

  Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

  Embassy of the Republic of Poland; 2640-16th Street, NW Washington, DC 20009
  tel.: (202) 499 17 00; fax: (202) 234 9296; e-mail: 
  washington.amb@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: