close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 •                             

   Kwiecień 2019

   

  Dot. Międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

   

  Uprzejmie informujemy, że Muzeum w Bielsku Podlaskim, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Dekanat Bielski oraz Fundacja Mater ogłosili w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!” XIV edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.  Każdego roku uczestnicy z całego świata nadsyłają ponad 1,5 tysiąca prac, a niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego Jana Pawła II dla młodego pokolenia. W ciągu dekady w konkursie wzięło udział ponad 21.000 dzieci i młodzieży (w  trzynastej edycji, w 2018 roku nadesłano ponad  1.600 prac z całego kraju oraz Ukrainy, Anglii, Rosji, Irlandii, Litwy).

  Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski i całego świata, a nagrody przydzielane są w 5 kategoriach (4 kategorie wiekowe oraz uczestnicy ze szkół specjalnych).

   

  Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem m.in.  J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

   

  Szczegóły znajdują się załącznikach. Link do strony Muzeum:  http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-podlaskie-w-bialymstoku/archiwum/konkursy/

  _________________________________________________________________________________________

   

   

  Kwiecień 2016

   

  KOMUNIKAT STRAŻY GRANICZNEJ dotyczący przekraczania granicy RP przez obywateli polskich z podwójnym obywatelstwem

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

   

  Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

   

  Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

   

  CZYTAJ DALEJ

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: