close

 •  

   

 • ZGŁOSZENIE POBYTU - PORTAL ODYSEUSZ

 •  

  Celem portalu „Odyseusz” jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżujących Polaków w sytuacjach kryzysowych. Nowy portal MSZ jest przeznaczony zarówno dla podróżujących, jak i mieszkających za granicą Polaków. Jest dostępny pod adresem: https://odyseusz.msz.gov.pl/

  Portal działa również w wersji na urządzenia mobilne.

   

  Powiadomienia

  W sytuacjach kryzysowych osoby zarejestrowane szybko otrzymają (mailowo lub sms-em) informacje z placówki dyplomatyczno-konsularnej lub centrali MSZ. Do takich sytuacji zaliczamy zdarzenia, których nie można przewidzieć w chwili wyjazdu, np. różnego rodzaju kataklizmy, wypadki drogowe, zamachy terrorystyczne, zamieszki lub rozruchy, czy też konflikty zbrojne. W szczególnych sytuacjach konsul ma możliwość indywidualnego kontaktu z podróżnymi potrzebującymi pomocy. Informacja o osobach przebywających w zagrożonych regionach pozwoli również na właściwe zaplanowanie ewakuacji, jeżeli zajdzie taka konieczność.

   

  Rejestracja

  Osobom, które przebywają za granicą dłużej niż 6 miesięcy lub często podróżują, zaleca się założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych i łatwiejsze zgłaszanie kolejnych podróży. Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz”, otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte. Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę, zaleca się proste zgłoszenie, bez zakładania profilu. Dane osobowe są usuwane z portalu automatycznie po 14 dniach od zakończenia podróży.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: