close

 •  

 • OPIEKA KONSULARNA

 •  

  Każdy obywatel polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną. Konsul zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce oraz wystąpić do władz miejscowych z prośbą o informacje. Niemniej jednak konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa. Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.

   

   

  Jakie czynności może wykonać konsul?


   

  Utrata lub kradzież dokumentów:

  Konsul sprawdza tożsamość poszkodowanej osoby i może wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

   

  Utrata pieniędzy:

  Najszybszym sposobem przekazywania pieniędzy z Polski w wypadkach losowych (w ciągu kilkunastu minut od momentu dokonania wpłaty - środki można podjąć na Tajwanie) jest skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi, np. Western Union.

   

  Konsul może również pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce i przekazaniu środków poprzez wypłacenie na miejscu kwoty przekazanej na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

  Aresztowanie:

  W przypadku aresztowania lub zatrzymania w innej formie konsul może:
   

  • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania;
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia;
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

  Zgon:

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu.

   

   

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?


   

  • Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego);
  • Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych;
  • Świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe;
  • Załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy;
  • Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: