close

 •  

   

 • LEGALIZACJA DOKUMENTU URZĘDOWEGO

 •  

  Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

   

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

   

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.

   

  Aktualny wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille.  

   

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa).

   

  Tajwan nie jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., dlatego tajwańskie dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce podlegają legalizacji w Biurze Polskim (KONTAKT). Legalizacja polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działa osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym ten dokument jest opatrzony.

   

  Aby dokonać legalizacji należy przedłożyć w Biurze Polskim oryginał dokumentu oraz dokument ze zdjęciem. W przypadku zlecenia legalizacji przez firmę bądź instytucję należy także okazać wizytówkę.

   

  Dokument przeznaczony do legalizacji pełnej musi być poświadczony przez tajwańskiego notariusza, a następnie przez Biuro Spraw Konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu (Bureau of Consular Affairs, BOCA).

   

  Legalizacja jest czynnością konsularną podlegającą opłacie. Aktualna Tabela Opłat Konsularnych znajduje się w zakładce OPŁATY KONSULARNE. W celu umówienia się na legalizację dokumentu prosimy o kontakt pod numerem +886 2 7729 9320.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: