close

 •  

   

 • RODZAJE WIZ

 •  

  Państwa należące do strefy Schengen wydają następujące rodzaje wiz:

   

  • wizy lotniskowe (A) -  ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska
  • wizy Schengen (C) – umożliwia pobyt na terytorium strefy Schengen do maksymalnie 90 dni
                                          (w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu)
  • wizy krajowe (D) – umożliwia pobyt na terytorium danego państwa dłuższy niż 90 dni
                                       (w wyznaczonym okresie ważności wizy)

  WIZA LOTNISKOWA (A)          


  Wiza lotniskowa (A) konieczna jest wyłącznie dla obywateli następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Sudan i Sri Lanka.

   

  Jest konieczna dla podróżujących samolotem - z państwa trzeciego do państwa trzeciego - kiedy połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP lub innym państwie należącym do strefy Schengen. Wiza lotniskowa (A) upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska. Nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska ani wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.

   

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

   

  WIZA SCHENGEN (C)

   

  Lista państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku  posiadania wizy Schengen (C) znajduje się w sekcji PRZYJAZD DO POLSKI BEZ WIZY.

   

  Wiza Schengen (C) umożliwia pobyt na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu. Umożliwia ona również poruszanie się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).

   

  Wyróżniamy:
   

  • wizy Schengen (C) jednolite, które  upoważniają do pobytu na terytorium wszystkich państw należących do strefy Schengen
  • wizy Schengen (C) o ograniczonej ważności terytorialnej – ważne tylko na Polskę lub na określone państwa z grupy państw Schengen.

  WIZA KRAJOWA (D)

   

  Polska wiza krajowa (D) umożliwia pobyt na terytorium Polski dłuższy niż 90 dni (łącznie licząc jeden lub kilka wyjazdów) w wyznaczonym okresie ważności (nieprzekraczający 1 roku). Dodatkowo umożliwia poruszanie się po terytorium pozostałych państw należących do strefy Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

   

  CZAS POBYTU A OKRES WAŻNOŚCI WIZY

  Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe (D)) lub Schengen (wizy Schengen (C) jednolite) przez okres przewidziany w wizie („czas pobytu" - oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do..." - oznaczony datami).

   

  Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...") dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: