close

 •  

   

 • BIURO

 •  

  Biuro Polskie w Tajpej

  TWTC/ITB Suite 1601-1602
  No. 333, Sec. 1, Keelung Rd.
  Taipei, 110

   

  zobacz na mapie

   

  Telefon: +886 2 7729 9320,

  Alarmowy: +886 987 373 454,
  Faks: +886 2 7718 3310

   

   


  Biuro Polskie w Tajpej zapoczątkowało swą działalność w 1995 roku (do roku 2018 Biuro działało pod nazwą Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej). W fazie początkowej działalność BP ograniczała się do nawiązania i rozwijania jedynie współpracy handlowej. Wraz z upływem czasu, po koniecznych przygotowaniach organizacyjnych, placówka została zaadoptowana do wykonywania również innych obowiązków.

   

  W 1997 roku, na podstawie uprawnień nadanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Polskie w Tajpej rozpoczęło wykonywanie czynności konsularnych, w tym wizowych, aby w okresie późniejszym rozszerzyć zakres swej działalności na współpracę kulturalno-naukową.

   

  Obecnie, trzon działalności BP opiera się na trzech podstawowych filarach: promocji handlu i inwestycji, działalności konsularnej oraz promocji kulturalnej, naukowej i edukacyjnej. Dodatkowym ważnym obowiązkiem placówki jest współpraca zarówno z Przedstawicielstwem UE, akredytowanym od 2003 roku na Tajwanie, jak również z tutejszymi przedstawicielstwami pozostałych państw członkowskich UE.

   

  BP ściśle współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Gospodarczych oraz innymi resortami Tajwanu, jak również z Parlamentem, władzami miasta Tajpej, uniwersytetami, placówkami naukowymi.

   

  BP pozostaje w kontakcie z organizacjami społecznymi, NGO, partiami politycznymi itp. Sprawuje opiekę i pomoc konsularną oraz utrzymuje kontakt z obywatelami polskimi zamieszkałymi czasowo lub na stałe na Tajwanie. Przy wsparciu obywateli polskich regularnie organizuje wybory prezydenckie, do Sejmu i Senatu RP oraz do Parlamentu Europejskiego.

   

  27 czerwca 2018 roku Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej zmieniło nazwę na Biuro Polskie w Tajpej.  

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: