close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOKUMENT PASZPORTOWY TRACI WAŻNOŚĆ

  1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

   (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest  obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy)

    

  2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,

    

  3. z dniem śmierci jego posiadacza,

    

  4. po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

    

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące .

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: